Specialpedagog

Logotyp

Specialpedagog

Skolförvaltningens ansvarsområde omfattar verksamhet för barn från ett år till vuxna i utbildning. Verksamheten omfattar skolstab, förskola och familjedaghem, grundskola inklusive särskola, gymnasieskola inklusive särskola och vuxenutbildning samt musik- och kulturskola. Sök tjänsten som

Specialpedagog

Hos oss i Kristinehamns kommun ligger hela elevhälsan organiserad under en och samma chef, elevhälsostrategen. Elevhälsan består av ca 40 personer som arbetar som kuratorer, psykologer, specialpedagoger, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare som alla har sin placering och sitt uppdrag på ett rektorsområde där rektor leder och fördelar arbetet.

Elevhälsan är inne i ett utvecklingsarbete gällande det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget. Vi har vid tre tillfällen fått projektpengar från SPSM och arbetar för att länka samman det hälsofrämjande klassrummet med tillgänglighet.

Under läsåret 16/17 HBTQ-certifierades hela elevhälsan och fokus på dessa frågor fortsätter även detta läsår. Ur ett främjande perspektiv har alla specialpedagoger under detta läsår fått fortbildning i PASS-teorin samt Universell Design för Lärande.

Vi på skolförvaltningen i Kristinehamns kommun har tagit ett förnyat grepp kring uppföljningen av elevers läsförmåga, som numera kartläggs med Lexplore. Specialpedagogerna i de lägre åldrarna har en uttalad roll att jobba med resultaten samt Läsa-Skriva-Räkna-garantin.

Inom förskolan har specialpedagogerna jobbat med SPSM:s stödmaterial som syftar till att skapa en förskola för alla barn. Inom förskolan sker också en stor satsning på kommunikation. En kommunikationspedagog jobbar mot alla förskolor för att öka kunskapen om alternativ kompletterande kommunikation. Något som sker i samarbete med förskolans specialpedagoger. Sedan årsskiftet finns det även två förste förskollärare som verkar med utvecklingsuppdrag mot hela kommunens förskolor.

Uppdraget som specialpedagog riktar sig mot alla kommunens förskolor. Du har ditt kontor på Strandkanten (Axel Kumliens väg) tillsammans med rektorer och förskoleadministrationen.

Arbetsuppgifter

Vi vill att du jobbar med ett hälsofrämjande och förebyggande fokus samt med ett tydligt barnperspektiv. Du har lätt för att samarbeta med andra och är flexibel samt driven och engagerad i ditt arbete.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

• identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till att barn stöter på svårigheter i sina undervisnings- och lärandemiljöer.

• identifiera de bärande hörnstenarna i ett hälsofrämjande förskola och arbeta för detta ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

• genomföra pedagogiska utredningar samt analysera barns behov ur ett kontextuellt perspektiv.

• vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor såsom bemötande och metodutveckling.

• arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser i förskolan utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.

• bidra till förskolans och elevhälsans utveckling.

Kvalifikationer

Du har:

• förskollärarexamen eller liknande.

• specialpedagogisk kompetens.

Vi lägger stor vikt vid specialpedagogexamen och personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Vi är en arbetsplats för många människor, människor som i sin tur arbetar i verksamheter där de möter Kristinehamns invånare. Tillsammans så är vi ambassadörer för hur invånarna uppfattar oss.

Vi tycker att ett framgångsrikt ledar- och medarbetarskap skapas genom dialog och samarbete. Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation. Hos oss ansvarar du för såväl din egen som organisationens utveckling. När alla tar ansvar för att bidra till en positiv och hälsosam arbetsmiljö ger det kraft och energi samtidigt som vi känner arbetsglädje på jobbet.

Som anställd ska du kunna förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.

Varaktighet, arbetstid

Heltid. Tillsvidareanställning.

Ersättning

Enligt avtal.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer