Rekrytering Teknik

Slutförda rekryteringar:

Rekrytering Teknik

Genom search och headhunting finner och attraherar Jobway kvalitetssäkrade teknikkandidater över hela Sverige för att sedan leverera dem till kund. Vi fokuserar på den inledande delen av rekryteringsprocessen medan du som kund behåller kontrollen över processen i form av fysiska intervjuer, beslutsfattande och avtalsskrivning.

Vi rekryterar allt ifrån elektriker och tekniker till ingenjörer och diverse tjänstemän. Hos oss finns en stor erfarenhet och kompetens inom de tekniska branscherna, något som skapar trygghet hos våra kunder. Se våra tillsatta tjänster inom teknik.

Jobways rekryteringskonsulter har sedan starten 2007 byggt upp ett stort nätverk av kvalitativa kandidater, ett nätverk som fylls på vid varje nystartat uppdrag, allt för att hitta rätt person till rätt plats.

Vilken roll ska ni rekrytera? Klicka på önskat område för att veta mer:

Vill ni höra mer om just er specifika bransch? Se exempel nedan:

Jobway är en specialiserad rekryteringsaktör inom teknikbranschen som löser rekrytering till små och stora företag över hela landet.

Behov av rekrytering inom teknik?

Kontakta oss redan idag så hjälper vi!


  Vanliga frågor till oss om Rekrytering Teknik

  Vi hjälper er med Teknikrekrytering

  Rekrytering Teknik kan vara tidskrävande. Behöver ert företag rekrytera nya tekniker? Eller är ni på jakt efter specialiserad teknisk kompetens. Vi på Jobway är ett rekryteringsföretag för teknikbranschen i alla lägen, oavsett om det gäller er service-, installations- eller projekteringsavdelning. Våra rekryteringskonsulter är experter på rekrytering Teknik, med över 15 års erfarenhet i branschen, förstår vi marknaden och vilka tillvägagångsätt som verkligen fungerar.

  Varför anlita proffs inom Rekrytering Teknik?

  För att lyckas med rekrytering krävs erfarenhet & djupgående kunskap om branschens specifika behov och krav. Jobway är specialiserade på Teknikrekryteringar & har förståelsen om vilka kompetenser och egenskaper som är viktiga för positioner som kräver teknisk kunskap och vad de vanligaste kraven är. Med ett gediget och omfattande nätverk av kandidater kan Jobway hjälpa er att hitta kvalificerade personer som kanske inte aktivt söker jobb men som är öppna för nya möjligheter.

  Ytterligare en fördel varför man ska anlita proffs vid rekrytering Teknik är att självgående och erfarna kandidater inom de tekniska branscherna söker sig aktivt till oss. Det innebär att vi hela tiden är i kontakt och har kvalificerade kandidater som är redo för nästa karriärutmaning. Vi kvalitetssäkrar alla kandidater, oberoende av om det handlar om kandidat med mångårig erfarenhet i ledande position, teknisk kunskap – eller juniora talanger. Allt genom noggrann research, headhunting och annonsering.

  Varför ska man anlita Jobway vid Teknikrekrytering?

  Jobway skiljer sig från andra när det kommer till Teknikrekrytering. Genom vår goda & djupa kännedom inom de olika tekniska branschen kombinerat med en omfattande branscherfarenhet av tillsättning av olika roller, se våra tillsatta tjänster inom teknik. Vi förstår den dynamiska arbetsmarknad och har ett brett nätverk av kvalificerade kandidater vilket ökar chansen till att rekryteringen till lyckosam.

  När hör rekryterare av sig under processen?

  “När ringer rekryteraren och presenterar första kandidaten” är självklart en vanlig fråga som bevisar att man ser fram emot en rekryteringsprocess. Tidsramen av en rekrytering Teknik varierar beroende på kundens specifika behov och marknadens dynamik. Vi strävar alltid efter att vara så effektiva som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten. Vi har alltid en intern målbild att presentera första kandidaten inom två veckor och löpande kontakt över vilket resultat kartläggningen ger oss.

  Vilka segment inom Teknik rekryterar Jobway?

  Rekrytering sker löpande av självgående och erfarna kandidater inom teknik. Oavsett om det är med inriktning el, säkerhet, fältservice, industri, automation, fordon eller fastighet – vilket har givit det breda nätverken och kontakten av kandidater från tidigare teknikrekryteringar. Varje uppdrag är unikt där vi anpassar modellen för att möta våra kunders önskemål och behov, utan att tumma på kvalitén.

  Vad bör man tänka på för att rekrytera rätt kandidat?

  Rekrytering Teknik kan vara svårt, eftersom det råder kompetensbrist på många områden. Samtidigt sitter många erfarna kandidater på bra jobb med goda anställningsvillkor. Om rätt erbjudande dyker upp från annat håll kan dock många kandidiater vara beredda att röra på sig. Därför är det viktigt med rätt headhunting, search och annonsering. Allt för att lyfta fram just ert företags fördelar gentemot befintlig arbetsplats och marknaden i stort för att sticka ut vid Teknikrekrytering.

  Självklart är lönen ofta avgörande, men det finns även andra faktorer som kan spela in. Exempelvis högre befattningar med större inflytande över verksamheten, tydlig utvecklingsplan, varierande arbetsuppgifter, större företag med etablerade kunder, arbeten i storstadsmiljö eller närmare hemorten, med mera. Genom att anlita ett rekryteringsföretag med erfarenhet och kompetens av teknikrekrytering behöver ni inte själva sondera terrängen efter ny talang eller förmåga. Det är en av många anledningar till att allt fler företag väljer att ta in extern kompetens vid rekrytering Teknik. Samtidigt som ni kan fokusera på att utveckla och förädla den befintliga verksamheten.

  Vad har ni för tips inför intervju?

  Intervjuer kommer att ske löpande under er process, oavsett om ni väljer att hantera allting själva eller anlitar Jobway för rekrytering inom Teknik. För att förberedda våra kunder har Jobway ett par tips man kan tänka på inför intervjun med kandidater. Se punkterna nedan:

  • Förmedla en tydlig och genomtänkt rollbeskrivning
  • Lägg fokus på kandidaten
  • Våga sälja in företaget
  • Undvik ja/nej frågor
  • Berätta verkligheten

  Vill ni läsa mer utförligt om dessa punkter och vad specifikt ni ska tänka på, klicka här.

  Vad har ni för tips när man ska påbörja en Rekrytering Teknik?

  Hur rekryterar man personal egentligen? Den frågan är vanligare än vad man tror då man som ett mindre bolag kanske inte rekryterar kontinuerligt. Att rekrytera rätt person på rätt plats är inte det enklaste. Visionen av att en rekryteringsprocess ska bli enkel och smidig har många, tyvärr blir inte alltid fallet så. För en lyckad rekrytering krävs det att du som beslutsfattare är:

  • Förberedd
  • Anpassningsbar
  • Förstår vikten av att avsätta tid.
  • Ha ett gott tålamod under hela processen (annars kan det bli kostsamt att behöva starta om processen igen..)

  Vill du läsa mer om Jobways 5 konkreta tips, klicka här.

  Vad våra kunder säger:

  Vår goda branschförståelse gör oss till en trygg och pålitlig partner till våra kunder liksom kandidater.

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat rekryteringsföretag sedan 2007

  Kandidater

  Kandidater

  Stort och aktuellt nätverk av kompetenta kandidater

  Garantier

  Garantier

  Generösa & trygga kundgarantier

  Värdebaserat

  Värdebaserat

  Ersättning sker när Jobway levererat värde

  Behöver du hjälp med rekrytering?

  Få offert