Mentor

Logotyp

Mentor

I Göteborgs grundskoleförvaltning ingår 146 kommunala grundskolor och 41 fristående grundskolor där det går cirka 59000 elever. Hela förvaltningen har drygt 8000 medarbetare och chefer som gemensamt arbetar med att utveckla och förvalta verksamheten till framtidens skola.

På grundskoleförvaltningen är vi innovativa gällande vår kultur, våra förhållningssätt samt när det gäller styrning och ledning, så att vi kan stödja rektorerna på skolorna och skapa bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Sök tjänsten som

Mentor

Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att tillsammans med andra medarbetare och chefer skapa en modern organisation där vi har fokus på att:

• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande

• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat

• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Arbetsuppgifter

På Ånässkolan strävar vi efter att våra elever ska utvecklas till självständiga individer både socialt och kunskapsmässigt. Vårt mål är att samtliga elever ska inhämta och utveckla sina kunskaper för att få en god grund för fortsatt livslångt lärande. Ånässkolan ligger i en anrik byggnad som är ombyggd och anpassad för att fungera som en modern skola för de ca 430 eleverna i årskurs F-6. Vi har närhet till Redbergsplatsen där det finns goda kommunikationer samt en park strax intill skolan. Vi ser olikheter som tillgångar och arbetar med varierande metoder för att utveckla en tillgänglig utbildning för alla elever.

Vi söker nu en vikarierande klasslärare/mentor till lågstadiet på 60 %. Du kommer att ingå i ett arbetslag med elever i de aktuella årskurserna 1-3. Tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling, att nå läroplanerna och kursplanernas mål. Tillsammans ansvarar ni för att planera, dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Du och dina kollegor arbetar för att utforma en lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.

Arbetet innebär även samarbete med övriga pedagoger, elevhälsan, föräldrar, övrig personal samt andra aktörer utanför skolan.

Välkommen till ett utvecklande och brett uppdrag!

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad lärare förgrundskolans tidigare åldrar. Med behörighet att undervisa i årskurs 13. Har du ytterligare behörigheter är det välkommet. Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta med GSFE, Hjärntorget och classroom som digitalt stöd i din undervisning, samt om du har kunskaper i programmering.

För rollen söker vi dig som har du god samarbetsförmåga, där du arbetar väl tillsammans med kollegor i syfte att nå våra mål på skolan. Vi ser även att du verkar för ett respektfullt arbetsklimat och skapar goda relationer med såväl kollegor som elever och föräldrar. Detta gör du genom att vara öppen och tillmötesgående samt genom att lyssna in din omgivning för att kunna förstå vilka behov som finns.

Vidare har du förmåga att vara stabil under pressade situationer, där du kan balansera olika krav och behåller en positiv attityd. Hos oss sker kontinuerlig utveckling av verksamheten, därför vill vi gärna att du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor och utmanar metoder, arbetssätt och tankesätt.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykel förmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer