Rektor

Logotyp

Rektor

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan. Sök tjänsten som

Rektor

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle – för alla invånare.

Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning

Som rektor i Uddevalla kommun får du förmånen att arbeta i en rektorsgrupp som lever efter devisen ”Vi gör varandra bra!” Du har stor frihet att tillsammans med dina medarbetare utforma er specifika verksamhet. Samtidigt står du aldrig ensam med de större utmaningarna.

Denna annons omfattar två rektorstjänster, dels på Herrestadsskolan år 4-6 som är belägen i de västra delarna av Uddevalla kommun samt Dalabergsskolan f-6 som ligger i norra Uddevalla. Herrestadsskolan är organiserad med två rektorer som tillsammans leder var sin organisatorisk enhet som tillsammans omfattar 442 elever. Dalabergsskolan har idag 301 elever som leds av rektor och biträdande rektor.

Som rektor kommer din främsta uppgift vara att utveckla verksamheten ur ett helhets- och elevperspektiv.

• Ditt arbetssätt präglas av kreativitet och mod.

• Du har ett gott förhållningssätt och lätt för att bygga goda relationer.

• Du trivs med att arbeta i team och sätter ”laget före jaget”.

• Du drivs av en vilja att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat. I arbetet med att utveckla arbetet mot de gemensamma målen skapar du engagemang och delaktighet hos dina medarbetare.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta tillsammans med yrkesskickliga rektorskollegor och med stöd av vårt förvaltningsteam. Grundskolan leds av en verksamhetschef och rektorsgruppen omfattar 25 chefer och rektorer. Gruppen präglas av en stark ”dela-kultur” och kollegialt lärande. En uppskattad resurs för rektorerna är Utvecklingsenheten, grundskolans egen avdelning för stöd och råd i systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling och rektors pedagogiska ledarskap. Du har som rektor tillgång till ett administrativt och ekonomiskt stöd.

Ansvarsområde

Tjänsten omfattar ansvar för verksamhet och verksamhetsutveckling, ekonomi och medarbetare samt arbetsmiljöfrågor för medarbetare och elever. Grundskolans fokusområden är Ökad måluppfyllelse samt Trygghet och studiero.

Kvalifikationer

Akademisk högskoleexamen med pedagogisk inriktning krävs. Du behöver ha erfarenhet av arbete i pedagogisk verksamhet. Rektorsutbildning samt erfarenhet av att ha arbetat som rektor kommer att bedömas som meriterande vid rekryteringen. Du behöver vara väl insatt i lärprocesser och förutsättningar för lärandet.

Genom ett aktivt deltagande i den dagliga verksamheten entusiasmerar du din personal, har visioner men också förmågan att omsätta idéer till praktisk handling. Du förstår vikten av lagspel och samarbete samtidigt som du är en trygg, tydlig och viljestark ledargestalt. Du är en person som har lätt för att bygga goda relationer och har samtidigt förmågan att skapa struktur och ordning. Vi vill att du som söker denna tjänst har stor drivkraft, vilja och uthållighet i skolutvecklingsprocesser.

Hos oss får du förutsättningar att lyckas som rektor!

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer