Rektor

Logotyp

Rektor

Sala kommun i östra Västmanland har cirka 22 800 invånare och är till ytan länets största. Kommunen har flera mindre tätorter samt Sala stad med 13 500 invånare. Sala har genom sin historiska betydelse, främst Sala Silvergruva, sin givna plats på Sveriges karta. Det finns goda pendlingsmöjligheter. Sök tjänsten som

Rektor

Sedan 2019 har Salas högstadieskolor Vallaskolan och Ekebyskolan varit samordnade under en gemensam rektor, men fortfarande organiserade i två skolor. Vallaskolan har även f-6, som leds av en annan rektor. Ett nära samarbete med f-6-skolan faller sig naturligt. Rektorer för stora enheter i Sala har dessutom extra ledningsstöd, som främst brukar användas för biträdande rektorstjänster.

Vallaskolan och Ekebyskolan ligger geografiskt nära varandra, med gemensamma idrottslokaler, matsal med mera. Vår nuvarande rektor har valt att gå vidare till en rektorstjänst närmare hemorten och vi söker nu någon som är beredd att fortsätta det spännande utvecklingsarbetet. Starkt fokus ligger på likvärdighet och helhetssyn i hela skolväsendet i Sala.

Sala växer, det gäller inte minst högstadieskolorna som de närmaste tre åren beräknas öka från nuvarande cirka 700 elever till cirka 850. Det är en stor verksamhet med en stark och positiv utveckling

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant utbildning och åtminstone påbörjad rektorsutbildning. Du behöver ha erfarenhet av att leda högstadieskola med fokus på pedagogisk kvaltitet men där organisation och ekonomi också är viktiga faktorer

Du väntas ha god struktur, vara synlig, ha förmåga att förmedla skolans värdegrund och uppdrag och samtidigt värna om goda relationer och en god arbetsmiljö. Du kan leda utveckling mot satta mål. Du behöver även ha god förmåga att samverka med andra ledare och verka för helhetssyn, där ambitionen är att alla elever skall lyckas. För grundskolans del är målet bland annat att alla elever skall ha minst godkänt i alla ämnen och i övrigt kunna nå sin fulla potential. För hela skolsystemets del handlar det om att alla elever efter avslutad gymnasieskola skall gå vidare till arbete eller studier eller på annat sätt bidra efter bästa förmåga till ett gott samhälle.

Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet.

Du behöver ha B-körkort.

Uppdraget

Vår ledardeklaration slår fast att: “De kunskaper, förmågor och värderingar som förskolan och skolan förmedlar är grunden för att vi skall kunna behålla, utveckla och förbättra ett gott samhälle, med demokrati, fred, frihet, trygghet och välstånd. Vi är därför optimistiska.”

Av ledardeklarationen framgår att alla ledare måste vara bärare av, och förmedla en sådan positiv kunskapssyn, till alla i såväl verksamheten som i samhället i övrigt.

Som ledare i Barn och Utbildning i Sala förväntas du bidra med kunskaper, god värdegrund och ett starkt fokus på kärnuppdraget, som är barnens och elevernas lärande och utveckling. Samtidigt skall ledaren i samverkan bidra till goda arbetsförhållanden för enhetens alla medarbetare.

En dag i veckan är reserverad för möte med andra ledare för att få information, kompetensförstärkning, erfarenhetsutbyte, kollegialt stöd, med mera. Du kommer alltså att verka i en utvecklingsorienterad miljö med starkt fokus på det pedagogiska ledarskapet samt barnens och elevernas lärande och utveckling.

Anställningsvillkor

Tillsvidaretjänst, heltid. Individuell lönesättning.

Utdrag ur belastningsregistret kommer att föregå beslut om anställning.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert