Utredningsassistent

Logotyp

Utredningsassistent

Gunnared i nordöstra Göteborg är en ung, mångkulturell och framtidsinriktad stadsdel med ca 22 600 invånare och runt 1700 anställda. Stadsdelsförvaltningen driver verksamheter inom förskola, grundskola, fritid, kultur, individ- och familjeomsorg, introduktionsverksamhet för nyanlända samt omsorg om äldre och funktionshindrade. Göteborgs stad söker nu en

Utredningsassistent

Vid rekrytering strävar vi efter att få en spegling av Göteborgs stads befolkningsstruktur.

Vuxenenheten i Gunnared handlägger ärenden för vuxna personer från 18 år och uppåt. På enheten handläggs både ekonomiskt bistånd som övrigt bistånd utifrån gällande lagstiftning, Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga samt Lagen om vård av missbrukar i vissa fall.

Arbetsuppgifter

Som utredningsassistent har du en gymnasiekompetens och erfarenhet av att handlägga ekonomiskt bistånd på socialkontor. Du handlägger ekonomiskt bistånd för personer som också har ett övrigt bistånd.

Kvalifikationer

Du har examen från gymnasium samt långvarig arbetslivserfarenhet. Du har en långvarig erfarenhet av arbete på socialkontor.

Arbetstider och omfattning

Heltid. Dagtid.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert