Socialsekreterare

Logotyp

Socialsekreterare

Gunnared i nordöstra Göteborg är en ung, mångkulturell och framtidsinriktad stadsdel med ca 22 600 invånare och runt 1700 anställda. Stadsdelsförvaltningen driver verksamheter inom förskola, grundskola, fritid, kultur, individ- och familjeomsorg, introduktionsverksamhet för nyanlända samt omsorg om äldre och funktionshindrade. Sök tjänsten som

Socialsekreterare

Vid rekrytering strävar vi efter att få en spegling av Göteborgs stads befolkningsstruktur.

Vuxenenheten i Gunnared handlägger ärenden för vuxna personer från 18 år och uppåt.

På enheten handläggs både ekonomiskt bistånd och övrigt bistånd utifrån ansökningar och anmälningar enligt gällande lagstiftningar, Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Arbetsuppgifter

För närvarande handläggs ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen för unga vuxna 18-25 år på tjänsten.

Du möter klienter som ofta har psykosocial problematik. Du har ett självständigt handläggaransvar och utreder, följer upp och samordnar insatser jämlikt Socialtjänstlagen. Tjänsten innefattar även jour.

Kvalifikationer

Du har en socionomexamen och har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning av ekonomiskt bistånd på socialkontor.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Vi värdesätter att ditt arbete präglas av jämlikhet och integration. Du har handlagt ärenden med ekonomiskt bistånd på socialkontor.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert