Förste socialsekreterare

Logotyp

Förste socialsekreterare

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Sök tjänsten som

Förste socialsekreterare till boendesektionen, enhet vuxna

Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen är vi cirka 2 400 medarbetare som arbetar tillsammans med arbetsmarknadsfrågor och socialt arbete. Vi formar och utvecklar en verksamhet som svarar an mot de utmaningar och möjligheter Malmö stad står inför, nu och i framtiden.

Socialtjänst Innerstadens vuxenenhet, sektionen Boende myndighet består av 4 socialsekreterare i mottaget, 9 socialsekreterare som är boendeutredare, 2 socialsekreterare som är vräkningsförebyggare, en förste socialsekreterare samt en sektionschef. Vår målsättning är ett kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Det är ett roligt arbete med stor omväxling, olika uppdrag och många kontakter som ger en stor variation av arbetsuppgifterna varje dag.

På arbetsplatsen värdesätter vi kollegialt lärande samt använder oss vid behov av förste socialsekreterare och sektionschef vid bedömningar och beslut. Vi har MI-stöd samt extern handledning kontinuerligt på sektionen och gemensamma möten som innehåller bland annat ärendegenomgång och metodträffar. Vi är måna om varandra och arbetar aktivt för en bra arbetsmiljö och trivsel.

Arbetsuppgifter

Som förste socialsekreterare har du som huvudsakligt uppdrag att säkerställa arbetet med utredning, uppdragsbeskrivningar och uppföljning av insatser samt stödja och vägleda socialsekreterarna. Du gör kvalificerade bedömningar för att kunna rekommendera och i vissa fall delta i beslut enligt gällande delegationsordning. I rollen ingår också att hålla sig uppdaterad kring aktuell lagstiftning och forskning samt att förmedla viktiga förändringar till socialsekreterare och sektionschefer. Du har i uppdrag att samordna arbetssätt inom enheten/sektionen och kan delta vid verksamhetsövergripande sammanhang och säkerställer att grupperna arbetar enhetligt och utifrån verksamhetens mål. I arbetet ingår att utveckla styrande dokument och verktyg samt initiera, leda och samordna gemensamma aktiviteter inom ansvarsområdet. I rollen ingår att ansvara för att introducera nyanställda socialsekreterare.

Kvalifikationer

Nu söker vi dig som har en socionomexamen och flerårig erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Tjänsten kräver också goda kunskaper inom office-paketet och mycket goda kunskaper i Procapita. Du ska god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift.

Vi ser det som mycket meriterande att du har en gedigen erfarenhet av boendeutredning. Det är positivt om du har utbildning inom: MI, FREDA och PATRIARK. Vidare är det bra om du har erfarenhet av handledning och att driva kvalitetsarbete. Erfarenhet av samarbeten med såväl interna som externa parter, samt vana av att tala inför och föra fram budskap till grupper är en fördel. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i många olika typer av arbetsgrupper.

Som person har du lätt att förhålla dig till nya förutsättningar och infallsvinklar och kan snabbt förändra ditt synsätt. Du har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer, utan prestige. Du är självgående och tar stort ansvar för dina uppgifter. Omvärldsbevakning och ständig utveckling är viktigt för oss och därför söker vi dig som är nyfiken och intresserad att hålla dig uppdaterad. Vi vill att du är strukturerad med god administrativ förmåga och har förmåga att organisera och prioritera dina aktiviteter effektivt. Det är bra om du är strategisk och kan ha ett brett perspektiv på frågor, både på kort och lång sikt. Rollen innebär att du ska vägleda och hjälpa utredarna framåt så att vara inlyssnande, stöttande och peppande är egenskaper som du bör besitta.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer