Sektionschef/socialsekreterare

Logotyp

Sektionschef/socialsekreterare

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Sök tjänsten som

Sektionschef till familjehemsvården

Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen är vi cirka 2 400 medarbetare som arbetar tillsammans med arbetsmarknadsfrågor och socialt arbete. Vi formar och utvecklar en verksamhet som svarar an mot de utmaningar och möjligheter Malmö stad står inför, nu och i framtiden.

Socialtjänst Innerstadens enhet för Barn och familj har vuxit sig större de senaste åren så därför delar vi nu sektionen för familjehem i två. Därmed söker vi ytterligare en sektionschef till vår ledningsgrupp som tillsammans med sektionschef Tina kommer att ansvara för familjehemsarbete.

För oss är arbetet för att skapa en stabil verksamhet med bra förutsättningar och en god arbetsmiljö prioriterat och ett ständigt pågående arbete. Att vara innovativ och våga pröva nya metoder, starta projekt eller att på andra sätt utveckla verksamheten för att på bästa sätt möta medborgarnas behov, är något som vi som arbetar här brinner för. Vi arbetar för att ha en bra stämning på arbetsplatsen, goda skratt, utmaningar, nära ledarskap, och stöttande kollegor, det som ger positiv energi på jobbet.

Arbetsuppgifter

Du kommer som sektionschef ansvara för ca 10 kompetenta medarbetare där gruppen består av både familjehemssekreterare, barnsekreterare samt 1 förste socialsekreterare.

Du har ansvar för sektionens budget samt har fullt personal- och arbetsmiljöansvar. I ditt uppdrag som sektionschef spelar du en nyckelroll i att utveckla kompetens, engagemang och arbetsglädje, självklart i samspel med medarbetare och chefskollegor. Du kommunicerar verksamhetens mål och vägleder gruppen i sitt arbete mot dem.

Du deltar i arbetet med att utifrån barnens behov och delaktighet, utveckla och hitta långsiktiga lösningar i arbetet med barn, ungdomar, deras föräldrar och familjehem. Du vidareutveckla det sociala arbetet och håller dig uppdaterad om aktuell utveckling, forskning och evidensbaserade metoder. Vi tillämpar idag metoder såsom olika bedömningsinstrument exempelvis ASEBA, ESTER, MI, Kälvesten mm. Vi arbetar enligt BBIC och Signs of safety. Barns rättigheter arbetar vi aktivt med.

Du ingår i ledningsgruppen för barn och familj, som idag består av fyra sektionschefer, enhetschef och planeringssekreterare. Som chef har du dessutom olika stödfunktioner kopplade till ditt uppdrag; assistent med chefsstödsfunktion, ekonom, HR-konsult och IT-tekniker.

Som chef hos oss erbjuds du extern handledning, fyra läsdagar per år, metodutveckling, friskvårdsbidrag och flexibel arbetstid. Vi satsar på kompetensutveckling för våra medarbetare och chefer och det finns flera möjligheter till kompetensutveckling som chef inom Malmö stad, bl. a. utbildningen The Human Element. Det finns även introduktionsprogram för nya chefer och mentorskapsprogram.

Kvalifikationer

Vi söker dig med flerårig erfarenhet från socialt arbete med fokus på familjer, barn och unga och gärna även familjehemsvård. Du har arbetat som chef eller i annan ledande roll i några år och har gärna gått någon form av ledarskapsutbildning.

Du har högskoleexamen som socionom, goda kunskaper gällande aktuell lagstiftning på området och erfarenhet av myndighetsutövning. Har du erfarenhet av att driva kvalitetsarbete och även att samverka med interna och externa aktörer såsom, Region Skåne, skola, förskola ser vi det som en fördel.

Som ledare vill vi att du har förmåga att motivera och skapa engagemang och delaktighet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att strukturera, prioritera och planera ditt arbete utifrån uppsatta mål.

Du är lyhörd och uppmärksamt för andras synpunkter, kompetens och prestationer och har förmåga att identifiera och utveckla relationer i en grupp. I stressade situationer bidrar du med lugn och stabilitet.

Välkommen med din ansökan!

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer