Sjuksköterska

Logotyp

Sjuksköterska

Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Sök tjänsten som

Sjuksköterska

Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv – för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats – Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Vill du vara med och utveckla nära vård tillsammans med oss inom enheten Trygg hemgång? Vi söker dig som vill arbeta med oss under tiden en av våra sjuksköterskor är föräldraledig. Chans till tillsvidareanställning finns sedan inom Hudiksvalls kommun.

Vi arbetar i hela Hudiksvalls kommun, med utgångspunkt centrala Hudiksvall. Trygg hemgång består av undersköterskor, sjuksköterskor, socialsekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt bemanningssamordnare. Vi är ett team som ser laget före jaget. Hos oss finns en god teamkänsla och det är något vi vill att du också värdesätter och förväntar oss att du bidrar till. Att ha roligt på jobbet är viktigt för att kunna göra ett bra jobb. Vi är olika som individer och det är just den kombinationen som sammansvetsar vårt team.

Syftet med insatsen Trygg hemgång är att öka trygghet i ordinärt boende, samt att på sikt minska behovet av hemtjänstinsatser, inskrivningar/återinskrivningar på sjukhus eller beslut om tillfällig vistelse. Teamet ska skapa trygghet och utreda behov av fortsatta insatser som utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt.

Du kommer arbeta i en utvecklande miljö med många möjligheter där vi tillsammans hittar nya vägar och arbetssätt för att på bästa sätt skapa trygghet för kunderna och ge rätt förutsättningar till självständighet.

ARBETSUPPGIFTER

Sedvanliga arbetsuppgifter för leg. sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. I rollen som sjuksköterska i Trygg hemgång ingår det att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för patienter som beviljats beslut enligt SoL om Trygg hemgång.

Du som sjuksköterska som arbetar i Trygg Hemgång ansvarar för att patienterna får en säker vård av god kvalitet. Du prioriterar ditt arbete utifrån din profession för att ge den största möjliga nyttan till patienterna.

I Trygg Hemgång utreder sjuksköterska hälsotillstånd, behov av insatser i samråd med patienten. Sjuksköterskan prioriterar förebyggande arbete där patientens delaktighet lyfts. Sjuksköterskan motiverar patienterna i syfte att förbättra och behålla sina vardagliga aktiviteter för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Som sjuksköterska ställs det stora krav på att kunna handleda och delegera omvårdnadspersonal, utföra hälso- och sjukvård i patienternas egna hem, kunna och tillämpa lagar, föreskrifter, länsövergripande riktlinjer och lokala rutiner samt vara flexibel och anpassa arbetsdagen efter patienternas behov.

Ett spännande och roligt arbete där teamsamverkan är en stor del av vardagen.

KVALIFIKATIONER

För tjänsten är det ett krav att:

Du är legitimerad sjuksköterska

Inneha B-körkort.

Inneha erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård

För att passa i rollen tror vi också att du är:

Strukturerad, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Flexibel, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.

Kulturell medvetenhet, värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Intervjuer och rekrytering sker fortlöpande.

ÖVRIGT

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun – eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft – många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer