Omvårdnadsledare/sjuksköterska

Logotyp

Omvårdnadsledare/sjuksköterska

Nu har du möjlighet att bli en del av vår härliga medarbetargrupp. Är du specialistsjuksköterska och intresserad av nya och spännande arbetsuppgifter så är du hjärtligt välkommen till vår avdelning.

Avdelning 1 har cirka 60 medarbetare som arbetar med att bedriva akut kirurgisk-, urologisk- och gynekologisk vård. Vi har nyligen påbörjat en långsiktig resa med att arbeta enligt Magnetmodellen, ett ramverk som bygger på mångårig forskning kring hur vi kan ge vård av högsta kvalité, stärka vårt interprofessionella teamarbete samt ge våra medarbetare en tydlig professionsutveckling. Som en del i detta implementerar vi nu Core Curriculum, ett utvecklingsprogram för sjuksköterskor med tydliga karriärvägar och fokus på utbildning samt kompetensutveckling. Sök tjänsten som

Omvårdnadsledare/sjuksköterska

På vår avdelning arbetar vi personcentrerat och har skapat förutsättningar för kontinuitetsdriven vård. Detta innebär att vi har omvårdnadsansvariga sjuksköterskor och team som följer samma patient vid mer komplicerade vårdförlopp, vi har omvårdnadsronder där alla professioner deltar för att tillsammans med våra olika perspektiv möjliggöra att patienten får bästa tänkbara vård. Vi arbetar även med konceptet trygga säkra team vilket innebär en kontinuitet i schemat under en lägre tid där samarbetet mellan kollegor kan stärkas.

På vår avdelning har vi dessutom två specialistsjuksköterskor med fördjupat ansvar som omvårdnadsledare. De arbetar utöver ordinarie vårdteam för att möjliggöra ett övergripande ansvar för patienterna som vårdas på avdelningen samt med syfte att stödja ansvarigt team och mindre erfarna kollegor.

Två av våra salar är kliniska utbildningssalar då vi valt att lägga fokus på studenternas utveckling i sin kommande profession.

Mentorskap erbjuds för samtliga nyanställda genom schemalagda mentorsträffar som en del i att trygga nya medarbetare i sin yrkesroll och i arbetet på avdelningen.

ARBETSUPPGIFTER

Syftet med specialistfunktionen/rollen som omvårdnadsledare är att genom att arbeta utöver ordinarie vårdteam möjliggöra ett övergripande ansvar för patienterna som vårdas på avdelningen med ett särskilt fokus på de patienter som avviker från det förväntade vårdförloppet. Du stödjer ansvarigt team vid avancerade vårdbehov utifrån de sex kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik.

Som specialistsjuksköterska inom specialistfunktionen har du ett särskilt ansvar att säkerställa omvårdnad av hög kvalitet för personer med avancerade omvårdnadsbehov och komplexa sjukdomstillstånd.

Du har ett utökat ansvar som omvårdnadsledare och denna tjänst har sin grund i utvecklingsprogrammet Core Curriculum och utgår från de förkunskapskrav, lärandemål samt kompetensutvecklingssteg som ingår i specialistfasen för legitimerad sjuksköterska. Utöver detta innefattar denna tjänst ett särskilt ansvar för att stödja och implementera de strukturer som utgörs av magnetmodellen.

Som särskild omvårdnadsledare kommer du att verka för ett transformerande ledarskap och förmedla engagemang, delaktighet samt god kommunikation med alla i det interprofessionella teamet. Du kommer även att leda omvårdnadsronder en gång i veckan där alla professioner deltar för att tillsammans med våra olika perspektiv möjliggöra att patienten får bästa tänkbara vård.

KVALIFIKATIONER

Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och med specialistutbildning som är relevant för en kirurgisk avdelning. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.

Du som söker har ett gott bemötande mot såväl kollegor som patienter och är social samt uppskattar ett nära samarbete. Vidare har du en helhetssyn på arbete och patient och har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert