Verksamhetschef/sjuksköterska

Logotyp

Verksamhetschef/sjuksköterska

Nu söker vi dig som är en stabil och framtidsorienterad ledare och som vill arbeta som chef inom Sveriges viktigaste jobb – äldreomsorgen!

Vi är en engagerad och utvecklingsorienterad förvaltning i ständig förändring. Vi arbetar Tillsammans för att driva en äldreomsorg med hög kvalitet men som också är effektiv. Under 2021 påbörjade vi flera olika utvecklingsarbeten inom förvaltningen. Syftet med dessa var att skapa en mer jämlik, kvalitativ och effektiv vård och omsorg för alla kommuninnevånare i Oxelösunds kommun. Resan har fortsatt under 2022 med flera kvalitativa insatser för våra vård- och omsorgstagare och för våra medarbetare. Vi är inte i mål, men vi är på god väg! Arbetet hittills har skapat en mer stabil och kvalitetssäker hemtjänst och budget i balans vilket vi är oerhört glada och stolta över.

Verksamhetschef/sjuksköterska

I Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen. Om du väljer att arbeta hos oss får du också en hel del trevliga förmåner, om dessa kan du läsa på vår hemsida www.oxelosund.se

Om förvaltningen

Äldreomsorgsförvaltningen ansvarar för vård, omsorg och stöd enligt SoL och HSL lagstiftning till medborgare över främst 65 år. Förvaltningen består av biståndskontor, särskilda boenden, dagverksamhet, kortvård/växelvård, hemtjänst, nattverksamhet, bemanningsenhet samt en hälso- och sjukvårdsenhet. Totalt är vi ca 300 medarbetare med olika bakgrund och olika erfarenheter. Något vi är stolta över är att vi har en mångkulturell samt en jämn könsfördelning på vår personal inom vår verksamhet.

Sedan november 2022 har vi en ny organisation i förvaltningen som syftar till att möjliggöra ett nära och närvarande ledarskap. Vi utökar därför nu med ytterligare en enhetschef inom sjuksköterskeenheten vilken verksamhetschefen för sjuksköterske- och rehab organisationen har direkt arbetsledningsansvar för.

Om dina kommande arbetsuppgifter

Som verksamhetschef är du ansvarig för att leda arbetet inom sjuksköterske- och rehab organisationen. Du har det övergripande ekonomiska ansvaret för verksamhetsområdet samt övergripande personal- och arbetsmiljöansvar. Du är direkt chef för en enhetschef som ansvarar för sjuksköterskeenheten, utöver det har du direkt personalansvar för verksamhetens rehab personal som består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt demenssamordnare.

Som verksamhetschef har du det strategiska utvecklingsansvaret för ditt verksamhetsområde vilket innebär att vara sakkunnig inom verksamhetsområdet och att förankra och implementera förändringar på en strategisk nivå. Du ska strategiskt planera och leda verksamheten och som verksamhetschef har du ansvar för att all verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och regler, samt kommunens mål och styrdokument. I din roll har du även ett särskilt ansvar för att din verksamhet utför en patientsäker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

I vår förvaltning arbetar vi utefter ett nära och närvarande ledarskap det är därför viktigt att du ser nyttan av att vara synlig och tillgänglig för dina medarbetare. Att vara ett gott föredöme för din personal är viktigt för dig.

Som verksamhetschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp som består av förvaltningschef, verksamhetschef äldreomsorg, verksamhetschef myndighet/utveckling/verksamhetsstöd, verksamhetschef bemanning och kompetensförsörjning, förvaltnings- och verksamhetssamordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Du deltar också i externa nätverk inom Sörmland.

KVALIFIKATIONER

Du som söker detta uppdrag ska vara sjuksköterska eller ha annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha ett par års erfarenhet av arbete som chef med budget och personalansvar inom liknande verksamhetsområde och erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation. Har du varit chef över andra chefer så är det meriterande.

För att passa in i uppdraget vill vi att du är en motiverande ledare som styr genom tillit, tydlighet och engagemang, där du kommunicerar dina förväntningar till din personal och förser dem med de befogenheter som krävs för uppdraget. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet inom din verksamhet på ett effektivt sätt, och följer upp resultat utefter mål och kvalitet.

Som verksamhetschef behöver du ha ett problemlösande och kreativt förhållningssätt till ditt arbete och till olika situationer som uppstår. Du är inte den som ger upp, utan förblir motiverad även vid tillfälliga nedgångar och fortsätter tills du når resultat.

Som person är du drivande, självgående, flexibel och samarbetsinriktad, du tar ansvar för ditt uppdrag och fattar de beslut som krävs för att nå mål och resultat. Vidare ser vi att du är en person som arbetar utifrån en hög kvalitetsmedvetenhet, med ett gott omdöme för strategiska frågor och med långsiktigt helhetsperspektiv för förvaltningens bästa. Tvärprofessionellt samarbete ser vi som avgörande för att lyckas i vårt uppdrag att ge varje individ rätt stöd. 

Du motiveras av lärande och ser vikten av att ständigt utveckla dig i din ledarroll.

Varmt välkommen till oss!

ÖVRIGT

Förutsättningarna för tillsättning av denna tjänst kan komma att förändras, detta då erforderliga beslut behöver tas.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.

Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.

Vill du upptäcka möjligheterna med att bo och leva i Oxelösund?

Vi guidar dig, på bosafari.se

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer