Socialsekreterare

Logotyp

Socialsekreterare

I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Socialtjänsten i Lycksele kommun söker nu två

Socialsekreterare

Vi söker två socialsekreterare till enheten för ekonomiskt bistånd. Dina arbetsuppgifter blir i första hand att utifrån socialtjänstlagen genomföra utredningar, ta beslut och följa upp ärenden inom ramen för ekonomiskt bistånd. Arbetsuppgifterna kan även över tid och utifrån behov variera inom verksamhetsområdet.

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med andra handläggare inom socialtjänsten. Kollegial handledning är något vi värderar högt och använder oss av dagligen. Du kommer även att ha direkt stöttning av förste socialsekreterare samt via extern handledning kontinuerligt. Inom ramen för tjänsten erbjuds du regelbunden kompetensutveckling för verksamhetsområdet, så väl generell som utifrån dina egna specifika önskemål. Det finns goda karriärmöjligheter internt i organisationen och placering sker utifrån dina kompetenser och intressen samt verksamhetens behov. Här får du möjlighet att hitta det jobb som passar för just dig. Vi har även ett nära samarbete inom våra olika enheter såsom öppenvård, boende, missbruksvård etc. och verksamheten genomsyras av ett helhetsperspektiv.

DIN PROFIL

Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.

Vi söker i första hand dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska vara lösningsfokuserad och se möjligheter istället för hinder. Du kan snabbt ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är självgående, men du bör se arbetsgruppen som en tillgång. Jobbet kräver även att du är strukturerad och kan hantera administrativa uppgifter. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund – Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

KRAV

Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

VI ERBJUDER DIG

I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitét och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.

I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.

Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.

I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer