VD:ns ord

I ett källarrum på ett kontorshotell 2007 började vår resa

Det var tidig sommar och idén om att skapa en mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare föddes. Per Andersson och jag, Nicklas Thorstenson skapade denna mötesplats genom karriärportalen till vad som idag är www.jobway.se. Genom portalen kunde arbetssökande registrera medlemskap och söka jobb medan arbetsgivare kunde publicera platsannonser.

Resan fortsatte och i takt med att kunderna blev fler märkte vi att de flesta arbetsgivare efterfrågade en mer kvalitetssäkrad och trygg tjänst jämfört med platsannonsering. Det kunderna hade gemensamt var att de upplevde att den svåraste och mest tidskrävande delen i en rekryteringsprocess är den inledande – den del som handlar om att hitta rätt person med ett genuint intresse för den aktuella tjänsten. Många arbetsgivare försökte rekrytera på egen hand, både via egna kontakter samt externt, utan framgång.

Med utgångspunkt i detta ligger vår styrka i den initiala delen av rekryteringsprocessen. Förutom att vi arbetar med annonsering och befintliga relationer arbetar vi framförallt aktivt med uppsökande kontakt gentemot kvalificerade kandidater. Att vi förflyttat oss från att erbjuda en avskalad annonseringstjänst till att idag arbeta med en heltäckande rekryteringslösning visar på vår förmåga till nytänkande, vilket också är ett av våra fyra värdeord.

Våra rekryteringskonsulter har akademisk utbildning, relevant branscherfarenhet samt en idrotts- och/-eller försäljningsbakgrund. Framgångsfaktorer för att hitta den rätta kandidaten är bland annat resultatfokus, lyhördhet och kreativitet. Dessa karaktärsdrag kännetecknar medarbetare på Jobway och är nyckelord som dagligen präglar vårt rekryteringsarbete.

Resan fortsätter och året är 2024

Vårt arbetssätt skiljer sig jämfört med sommaren 2007 men målet och affärsidén är fortfarande detsamma som när resan började: rätt person på rätt plats. Varje dag strävar vi efter att vara den aktör som snabbast presenterar den rätta kandidaten. Välkommen till Jobway!

/Nicklas Thorstenson

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert