Specialpedagog

Logotyp

Specialpedagog

30 minuter utanför Stockholm ligger Österåker med centralorten Åkersberga. I Österåkers kommun arbetar 2000 personer med Sveriges viktigaste jobb. Det gör vi genom högt ställda mål såsom; bästa skolan i länet, högkvalitativ omsorg för äldre och funktionshindrade, professionell kommunal service och gott bemötande, ekonomi i balans och en trygg miljö. Vi har samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Du som arbetar hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Sök tjänsten som

Specialpedagog

Vår skola är en 4 – 9 grundskola och 1 – 9 grundsärskola. Två olika skolformer under samma tak borgar för en ömsesidig förståelse för allas lika värde. Skolan ligger vackert belägen ca två kilometer från Åkersberga centrum omgiven av strövområden. Vår skola har ljusa trivsamma lokaler med en härlig skolgård med bland annat linbana, basketplan, fotbollsplan och andra rastaktiviteter.

Genom vår pedagogiska tanke att kombinera kunskap, kreativitet, kultur, idrott och hälsa stimulerar vi elevernas allsidiga utveckling. Våra fördjupningar som ridning, akrobatik, foto & film, bollsport, bild, slöjd är ett bra exempel på hur detta går hand i hand med varandra!

Vi strävar efter att förbereda våra elever för framtida studier i ett kommande samhälle. Denna framtid ställer bland annat krav på goda grundkunskaper i alla ämnen, där social kompetens, initiativrikedom och god digital förmåga är nyckelkompetenser.

Interaktiva skrivtavlor och digitala hjälpmedel är en naturlig del av vår undervisning. Skolan arbetar tillsammans över åldrarna med övergripande temadagar. Detta skapar ett naturligt forum för arbetet med vår värdegrund och vår strävan att alltid hålla den levande.

Alla elever på Solskiftesskolan ska få uppleva arbetsro, vikten av allas lika värde, känna att deras tankar och åsikter är viktiga.

Du kommer att samverka med lärare i arbetet att möta elever i behov av särskilt stöd.

Du ingår i skolans elevhälsoteam som består av skopsykolog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, rektor och flera speciallärare. I arbetet ingår dessutom kartläggning av elevers kunskaper, testning samt relevanta föräldrakontakter.

Du stöttar lärare i utformandet av åtgärdsprogram samt deltar vid aktuella elevhälsomöten.

Du är väl förtrogen inom digitala hjälpmedel som stöd för lärandet.

Kvalifikationer

Du är utbildad specialpedagog/speciallärare med dokumenterad erfarenhet av ovan nämnda arbetsuppgifter.

Tjänsten är tillsvidareanställning.

Österåker är en skärgårdskommun i stark tillväxt och utveckling, en av landets snabbast växande kommuner. På sommarhalvåret fördubblas befolkningen genom fritidsboende och turister. Nyföretagandet är starkt och arbetslösheten mycket låg. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med vattenkontakt. Flera spännande bostadsområden byggs och permanentboende i skärgården lockar allt fler. Österåker samarbetar med andra kommuner för att möta den ökade tillväxten, genom en gemensam vision att skapa 50 000 nya arbetstillfällen.

Varaktighet, arbetstid

Heltid/ Ej specificerat

Ersättning

Efter överenskommelse.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert