Biträdande rektor

Logotyp

Biträdande rektor

Har du intresse och erfarenhet av pedagogiskt ledarskap? Vill du vara med och forma en skola som tar nästa steg i sin utveckling? Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta med utvecklingsfrågor tillsammans med erfarna och kunniga kollegor med målet att alla elever ska nå sina mål! Sök tjänsten som

Biträdande rektor

Sverkerskolan är en F-9.skola i hjärtat av Luthagen. Lågstadiet är inrymt i två vackra skolbyggnader från början av 1900-talet som nu är nyrenoverade. Skolan expanderade under 2018 uppåt i åldrarna med ett mellanstadium. Under 2019 expanderar den ytterligare med ett högstadium. Mellan- och högstadiet ligger i upprustade lokaler i Fyrisskolans byggnader några stenkast bort. I denna rekrytering tillsätter vi 3 biträdande rektorstjänster med 1 biträdande rektor per stadium. Du kommer när du ansöker ombes uppge vilket eller vilka stadium du är intresserad av att arbeta med.

Sverkerskolan har länge varit en stimulerande och utvecklande miljö för elever och personal och har en lång tradition av pedagogisk utveckling och nytänkande. Skolan har genomgående goda resultat och elevernas trivsel är hög. I vår organisation har vi lärare med specialpedagogiskt uppdrag knuten till årskurserna samt ett väl utbyggt elevhälsoteam.

Skolan är partnerskola till universitetet och har i och med det många lärarstudenter och annat samarbete med lärarutbildningen.

Ditt uppdrag

Tillsammans med rektor och övriga biträdande rektorer deltar och bidrar du i beslutsprocesser samt lednings- och utvecklingsarbete. I samverkan med rektor skall du, utifrån uppsatta mål aktivt driva utvecklingen av undervisningen med elevernas kunskapsutveckling i fokus.

Rektor kommer att delegera arbetsuppgifter som bland annat innebär medarbetaransvar. Du kommer att vara drivande i skolans elevhälsoarbete och del av tjänsten innebär ansvar för specialpedagogiskt arbete på skolan.

Du kommer att arbeta som skolledare inom flera områden såsom:

• systematiskt kvalitetsarbete

• elevansvar (alla beslut förutom de som är reserverade för rektor)

• fördelade ledningsuppdrag, utifrån kompetens/intresse, för hela organisationen (SKA,SAM, lokaler, projekt, VP-mål).

• handledning/modellering och grupputveckling

• särskilt stöd (utredningar, stöd i genomförande, åtgärdsprogram, uppföljning)

• rutiner och metodutveckling

• stöd i verksamhet/med elever vid stora behov eller svåra situationer

• tjänstefördelning och schemaläggning

• samarbete med kurator i ärenden gällande diskriminering och kränkande behandling

• samverkan med ämnesgrupper och arbetslag

• ledning av skolans styrgrupper

• deltagande i skolans elevhälsoteam och arbete utifrån elevhälsoplan

• medarbetar- och lönesamtal

• introduktion av nyanställda och VFU-studenter

• driva eller delta i projekt

Rollen som biträdande rektor innebär ett både flexibelt och sammanhållande arbete där du får möjlighet att utvecklas inom alla aspekter av skolledarskapet. Det ger dig viktiga erfarenheter och kunskaper om du senare vill utvecklas vidare som skolledare inom Uppsala kommun.

Ledningsgruppen har stöd från kommunledningskontoret när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.

Bakgrund

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ett område som är relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av ledande uppdrag inom skolan som exempelvis arbetslagsledare, samordnare eller liknande och har du jobbat som biträdande rektor är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i elevhälsoteam, har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete eller systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi önskar att du på ett tydligt sätt beskriver i din ansökan vilka delar du jobbat med, vilket ansvar du haft och under hur lång tid.

Utbildning så att du kan utgöra den specialpedagogiska funktionen i elevhälsoteamet är meriterande. Det kan vara utbildning till specialpedagog, logoped, speciallärare eller liknande och bör framgå i ditt cv. Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer