Legitimerad underläkare

Logotyp

Legitimerad underläkare

Vårdcentralen Husie är belägen i östra Malmö med cirka 13 000 listade patienter. Husie är ett lugnt område med blandad befolkning. Vårdcentralen ligger nära kollektiva förbindelser och är enkel att nå både från inre och yttre Ringvägen. Vi har läkarmottagning, distriktssköterske-, astma/KOL-, rökavvänjnings-, diabetes-, hypertoni- och minnesmottagning samt psykologiskt team och rehabilitering. Till vårdcentralen hör barnavårdscentralerna (BVC) Granbacken och Nallen samt tre äldreboenden, 17 LSS-boenden och ett stort demensboende, Soltofta. Äldremottagningen startade den 1 februari 2018. Vi växer och nu en

Legitimerad underläkare

Vi är cirka 50 medarbetare med mångfacetterad kompetens fördelat på allmänspecialister, ST-läkare, underläkare, fysioterapeuter, distriktssköterskor samt diabetes- och astma/KOL-sköterskor som har egna mottagningar. Vi arbetar ständigt för att ge våra patienter god tillgänglighet, kontinuitet, helhet och trygghet.

Vi arbetar alltid för att ge våra patienter god tillgänglighet, kontinuitet, helhet och trygghet. Som läkare har du ett nära samarbete med engagerad och kunnig personal i en trivsam miljö. Det är ett spännande och varierande arbete med olika typer av problemlösningar, där du får använda all din kompetens.

Arbetsuppgifter

Vi välkomnar nu en underläkare för en tidsbegränsad anställning på sex månader, med möjlighet till förlängning.

Som läkare hos oss kommer du att ha ett nära samarbete mellan olika yrkeskategorier. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral så som egen mottagning, infektionsmottagning samt vård och samverkan med kommunen.

Vi erbjuder handledning av specialistläkare i allmänmedicin och andra kollegor samt kontinuerlig fortbildning utifrån intresse samt i linje med verksamhetens och patientens behov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och med ett stort intresse för allmänmedicin och de patienter som du möter inom primärvården. Du vill samverka med andra yrkesgrupper för att kunna möta patienten på bästa sätt. Vi lägger stor vikt vid att du kan ta till dig och arbeta efter de mål och visioner som primärvården har. Vi tror att du som söker är lyhörd, serviceinriktad, flexibel och noggrann, allt för att ge en god och kvalitativ vård till våra patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska förutomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Det är meriterande för tjänsten om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom primärvården.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer