Distriktsläkare

Logotyp

Distriktsläkare

Vårdcentralen Husie är belägen i östra Malmö med cirka 12 500 listade patienter. Av den anledningen startade vi äldremottagningen. Till vårdcentralen hör barnavårdscentralen (BVC) Granbacken och Nallen samt tre äldreboenden och 17 LSS-boenden.

Husie är ett lugnt område med blandad befolkning, dock något högre andel äldre patienter. Vårdcentralen ligger nära kollektiva förbindelser och är enkel att nå både från inre och yttre ringvägen. Vi växer och söker nu

Distriktsläkare

Vi är cirka 45 medarbetare med mångfacetterad kompetens. I dagsläget har vi fyra specialister i allmänmedicin, en lungläkare, tre ST-läkare samt två legitimerade underläkare. Här finns även fysioterapeut, kurator, undersköterskor, sjuksköterskor samt diabetes- och astma/KOL-sköterskor som har egna mottagningar. Vi arbetar ständigt för att ge våra patienter god tillgänglighet, kontinuitet, helhet och trygghet.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder dig en arbetsplats med stor professionell bredd och hög kompetens där flera olika mottagningar är samlade.

Som läkare har du ett nära samarbete med engagerad och kunnig personal i en trivsam miljö. Det är ett spännande och varierat arbete med olika typer av problemställningar där du får verka fullt ut som specialistläkare. Vi strävar efter att på bästa sätt och med hög kvalitet arbeta nära invånarna i området och ser gärna att du är delaktig och vill vara med och utveckla primärvården och vår hälsovalsenhet

Behöver du hjälp med rekrytering?

Läs mer