Rekryteringsprocess

Vår rekryteringsprocess

För ett lyckat och kvalitativt rekryteringssamarbete är alla steg i vår process viktiga.

1. Kravprofilsmöte

Här byggs en förståelse för er verksamhet samt bransch, en djupare inblick i arbetsbeskrivningen och den specifika kravprofil ni söker.

2. Researchperiod

Uppdraget inleds med en researchperiod där kundansvarig och rekryterare lägger upp en strategi för dig/er och den sökta profilen. Frågeställningar, intresseväckande argument utarbetas och en kartläggning av branscher och företag samt kandidater som överensstämmer med sökt kravprofil tas fram.

3. Urvalsbearbetning

(Search och headhunting) Rekryterare kontaktar potentiella kandidater i syfte att presentera tjänsten. Vid intresse från kandidats sida hålls intervjuer.

4. Förmedling av kandidater

Kandidaterna förmedlas löpande till dig/er för att hålla intresset och effektiviteten hög. Ni som arbetsgivare återkopplar med feedback tillbaka till oss på Jobway.

5. Avstämning & utvärdering

Kundansvarig stödjer rekryteraren under rekryteringsprocessen och stämmer av uppdraget med dig/er för att se att processen löper i önskad takt. Utvärdering av samarbetet sker så snart tjänsten är tillsatt samt efter 3 månader från det datum kandidat tillträtt.

Behov av rekrytering?

Fyll i era uppgifter så kontaktar vi er inom kort.


    Vad våra kunder säger:

    Behöver du hjälp med rekrytering?

    Få offert