Rekrytering Säkerhetstekniker

Slutförda rekryteringar:

Rekrytering Säkerhetstekniker

Tekniker inom säkerhet, larm och lås spelar en kritisk roll i att skydda företag och privatpersoner mot obehörig åtkomst, inbrott och säkerhetsincidenter. Vi förstår vikten av att ha kvalificerade och pålitliga tekniker för att säkerställa att din verksamhet kan leverera kvalitativa projekt till kunder och beställare.

Genom vårt omfattande nätverk och expertis inom rekrytering kan vi identifiera och attrahera de mest kompetenta teknikerna inom säkerhetsbranschen. Oavsett om ni söker tekniker med kunskap inom CCTV, larminstallation eller lås- och säkerhetssystem, så strävar Jobway att säkerställa och matcha att kandidaterna inte bara har en teknisk expertis utan även har en djup förståelse för branschstandarder och nyfikenhet om de senaste tekniska innovationerna.

Vi ser till att varje tekniker vi rekryterar är inte bara kvalificerad för uppgiften, utan även en perfekt passform för er företagskultur och specifika behov.

Då vi bland annat tillsatt säkerhetstekniker inom nedanstående segment har vi ett upparbetat nätverk av kandidater.

 • CCTV
 • Passersystem
 • Inbrottslarm
 • Brandlarm
 • Lås

Vill du veta vilka företag vi hjälpt att rekrytera säkerhetstekniker? Klicka här!

Behov att rekrytera säkerhetstekniker?

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!


  Vanliga frågor till oss om rekrytering Säkerhetstekniker

  Vi hjälper er med rekrytering Säkerhetstekniker

  Behöver ni rekrytera säkerhetstekniker till ert team? Behöver ni ha specialiserad kompetens inom inbrotts- eller brandlarm? Då har du kommit rätt! Jobway är ett rekryteringsföretag för rekrytering Säkerhetstekniker i alla lägen. Våra rekryteringskonsulter är experter på rekrytering av säkerhetstekniker med över 15 års erfarenhet i branschen. Vi förstår vikten av att snabbt och smidigt hitta kvalificerade medarbetare som kan bidra till långsiktighet. Genom att använda avancerade rekryteringsmetoder och ett omfattande nätverk av branschexperter identifierar vi de mest lämpade kandidaterna för just dina behov.

  Varför anlita proffs vid rekrytering Säkerhetstekniker?

  För att lyckas med rekrytering krävs erfarenhet & djupgående kunskap om branschens specifika behov och krav. Jobway som är specialiserade på rekrytering inom teknik har förståelsen om vilka kompetenser och egenskaper som är viktiga för relaterade positioner och vad de vanligaste kraven är. Med ett gediget och omfattande nätverk av kandidater kan Jobway hjälpa er att hitta kvalificerade personer som kanske inte aktivt söker jobb men som är öppna för nya möjligheter.

  Ytterligare en fördel varför man ska anlita proffs vid rekrytering av säkerhetstekniker är att självgående och erfarna säkerhetstekniker söker sig aktivt till oss. Det innebär att vi hela tiden är i kontakt och har kvalificerade kandidater som är redo för nästa karriärsutmaning. Vi kvalitetssäkrar alla kandidater, oberoende av om det handlar om kandidat med mångårig erfarenhet i ledande position, teknisk kunskap – eller juniora talanger. Allt genom noggrann research, headhunting och annonsering.

  Varför ska man anlita Jobway vid rekrytering säkerhetstekniker?

  Jobway skiljer sig från andra när det kommer till rekrytering Säkerhetstekniker? Genom vår goda & djupa kännedom inom branschen kombinerat med en omfattande branscherfarenhet av tillsättning av olika roller, se våra tillsatta tjänster av säkerhetstekniker. Vi förstår den dynamiska arbetsmarknad och har ett brett nätverk av kvalificerade kandidater vilket ökar chansen till att rekryteringen till lyckosam.

  När hör rekryterare av sig under processen?

  “När ringer rekryteraren och presenterar första kandidaten” är självklart en vanlig fråga som bevisar att man ser fram emot en rekryteringsprocess. Tidsramen av en rekrytering Säkerhetstekniker varierar beroende på kundens specifika behov och marknadens dynamik. Vi strävar alltid efter att vara så effektiva som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten. Vi har alltid en intern målbild att presentera första kandidaten inom två veckor och löpande kontakt över vilket resultat kartläggningen ger oss.

  Inom vilka segment rekryterar Jobway säkerhetstekniker?

  Rekrytering av säkerhetstekniker sker löpande, med kompetenser inom service, installation, driftsättning, programmering från inbrottslarm och CCTV till digitala säkerhetslösningar för att nämnda några exempel. Vi har även genomfört rekryteringar med kompetens såsom RCO Mega och behöriga ingenjörer inom brandlarm. Vilket har givit det breda nätverken och kontakten av kandidater från tidigare rekrytering inom diverse branscher. Varje uppdrag är unikt där vi anpassar modellen för att möta våra kunders önskemål och behov, utan att tumma på kvalitén.

  Vad bör man tänka på för att rekrytera rätt kandidat?

  Rekrytering av säkerhetstekniker kan vara svårt, eftersom det råder kompetensbrist på många områden. Samtidigt sitter många erfarna kandidater på bra jobb med goda anställningsvillkor. Om rätt erbjudande dyker upp från annat håll kan dock många kandidater vara beredda att röra på sig. Därför är det viktigt med rätt headhunting, search och annonsering. Allt för att lyfta fram just ert företags fördelar gentemot befintlig arbetsplats och marknaden i stort för att sticka ut vid rekrytering Säkerhetstekniker.

  Självklart är lönen ofta avgörande, men det finns även andra faktorer som kan spela in. Exempelvis högre befattningar med större inflytande över verksamheten, tydlig utvecklingsplan, varierande arbetsuppgifter, större företag med etablerade kunder, arbeten i storstadsmiljö eller närmare hemorten, med mera. Genom att anlita ett rekryteringsföretag med erfarenhet och kompetens inom säkerhet behöver ni inte själva sondera terrängen efter ny talang eller förmåga. Det är en av många anledningar till att allt fler företag väljer att ta in extern kompetens vid rekrytering av säkerhetstekniker. Samtidigt som ni kan fokusera på att utveckla och förädla den befintliga verksamheten.

  Vad har ni för tips inför intervju?

  Intervjuer kommer att ske löpande under er process, oavsett om ni väljer att hantera allting själva eller anlitar ett rekryteringsföretag som Jobway för er rekrytering Säkerhetstekniker. För att förberedda våra kunder har Jobway ett par tips man kan tänka på inför intervjun med kandidater. Se punkterna nedan:

  • Förmedla en tydlig och genomtänkt rollbeskrivning
  • Lägg fokus på kandidaten
  • Våga sälja in företaget
  • Undvik ja/nej frågor
  • Berätta verkligheten

  Vill ni läsa mer utförligt om dessa punkter och vad specifikt ni ska tänka på, klicka här.

  Vad har ni för tips när man ska påbörja en rekrytering Säkerhetstekniker?

  Hur rekryterar man personal egentligen? Vad ska man tänka på vid rekrytering Säkerhetstekniker? Den frågan är vanligare än vad man tror då man som ett exempelvis ett mindre bolag kanske inte rekryterar kontinuerligt. Att rekrytera rätt person på rätt plats är inte det enklaste. Visionen av att en rekryteringsprocess ska bli enkel och smidig har många, tyvärr blir inte alltid fallet så. För en lyckad rekrytering krävs det att du som beslutsfattare är:

  • Förberedd
  • Anpassningsbar
  • Förstår vikten av att avsätta tid.
  • Ha ett gott tålamod under hela processen (annars kan det bli kostsamt att behöva starta om processen igen..)

  Vill du läsa mer om Jobways 5 konkreta tips, klicka här.

  Vad våra kunder säger:

  Vår goda branschförståelse inom säkerhet gör oss till en trygg och pålitlig rekryteringspartner

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat rekryteringsföretag sedan 2007

  Kandidater

  Kandidater

  Stort och aktuellt nätverk av kompetenta kandidater

  Garantier

  Garantier

  Generösa & trygga kundgarantier

  Värdebaserat

  Värdebaserat

  Ersättning sker när Jobway levererat värde

  Behöver du hjälp med rekrytering?

  Få offert