Rekrytering Industri

Slutförda rekryteringar:

Rekrytering Industri

Är ni i behov av att förstärka er industriella arbetsstyrka med kompetenta och dedikerade förmågor? Jobway specialiserar sig på att hitta kandidater med tekniska färdigheter och kompetenserna som krävs inom er specifika gren i den industriella sektor. Oavsett om det gäller avancerad maskinhantering, automatisering eller andra specialiserade områden inom energi-, gas- eller träindustrin står Jobway till ert förfogande.

Med ett omfattande nätverk av kvalificerade yrkespersoner inom industriområdet har vi tillgång och kontakt med potentiella kandidater. Vi matchar din organisation med individer som inte bara har rätt färdigheter utan också rätt erfarenhet för den rekryterande rollen.

Genom search, headhunting & nätverk finner Jobway kompetenta kandidater inom industri till er arbetsplats, som är intresserade av tjänsten hos er och som stämmer överens på tjänstebeskrivningen. Du som arbetsgivare behåller självklart ansvaret över intervju, beslutsfattande och avtalsskrivning med kandidaten.

Då vi bland annat tillsatt nedanstående tjänster till företag inom industrin har vi ett upparbetat nätverk av exempelvis:

 • Produktionstekniker
 • Underhållstekniker
 • Eltekniker
 • Industrielektriker
 • Industrirörmontör
 • Instrumenttekniker
 • Drifttekniker
 • Projektledare
 • Ingenjörer
 • Specialister

Vill du veta vilka företag vi hjälpt att rekrytera inom industri? Klicka här!

Behov av rekrytering inom industri?

Kontakta oss redan idag så hjälper vi!


  Vanliga frågor om rekrytering inom industri

  Vi hjälper er med Rekrytering Industri

  Rekrytering Industri kan vara tidskrävande. Behöver ert företag rekrytera nya tekniker inom industri? Eller erfarna processingenjörer? Vi på Jobway är ett rekryteringsföretag för industribranschen i alla lägen. Våra rekryteringskonsulter är experter på rekrytering Industri, med över 15 års erfarenhet i branschen. Oavsett om ni ska rekrytera tekniker, är vi rätt rekryteringspartner för uppdraget. Alltid med branschspecifik kompetens, för att hitta de bästa kandidaterna på marknaden framför era konkurrenter.

  Varför anlita proffs på rekrytering inom industri?

  För att lyckas med rekrytering krävs erfarenhet & djupgående kunskap om branschens specifika behov och krav. Jobway som är specialiserade på industribranschen & har förståelsen om vilka kompetenser och egenskaper som är viktiga för industrirelaterade positioner och vad de vanligaste kraven är. Med ett gediget och omfattande nätverk av kandidater kan Jobway hjälpa er att hitta kvalificerade personer som kanske inte aktivt söker jobb men som är öppna för nya möjligheter.

  Ytterligare en fördel varför man ska anlita proffs vid rekrytering inom industri är att självgående och erfarna kandidater inom industri söker sig aktivt till oss. Det innebär att vi hela tiden är i kontakt och har kvalificerade kandidater som är redo för nästa karriärutmaning. Vi kvalitetssäkrar alla kandidater, oberoende av om det handlar om kandidat med mångårig erfarenhet i ledande position, teknisk kunskap – eller juniora talanger. Allt genom noggrann research, headhunting och annonsering.

  Varför ska man anlita Jobway vid rekrytering inom industri?

  Jobway skiljer sig från andra när det kommer till rekrytering industri. Genom vår goda & djupa kännedom inom branschen kombinerat med en omfattande branscherfarenhet av tillsättning av olika roller, se våra tillsatta tjänster inom industri. Vi förstår den dynamiska arbetsmarknad och har ett brett nätverk av kvalificerade kandidater vilket ökar chansen till att rekryteringen till lyckosam.

  När hör rekryterare av sig under processen?

  “När ringer rekryteraren och presenterar första kandidaten” är självklart en vanlig fråga som bevisar att man ser fram emot en rekryteringsprocess. Tidsramen av en rekrytering Industri varierar beroende på kundens specifika behov och marknadens dynamik. Vi strävar alltid efter att vara så effektiva som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten. Vi har alltid en intern målbild att presentera första kandidaten inom två veckor och löpande kontakt över vilket resultat kartläggningen ger oss.

  Vilka yrken inom industrin rekryterar Jobway?

  Rekrytering tekniker inom industrin sker löpande och är kanske den vanligaste typen av roll, såsom automation-, drift- eller processtekniker, vilket har givit det breda nätverken och kontakten av kandidater från tidigare rekrytering inom industri. Även roller såsom industrispecialister, projektörer, projektledare & ingenjörer har blivit lyckosamma rekryteringar till våra kunder. Varje uppdrag är unikt där vi anpassar modellen för att möta våra kunders önskemål och behov, utan att tumma på kvalitén.

  Vad bör man tänka på för att rekrytera rätt kandidat?

  Rekrytering Industri kan vara svårt, eftersom det råder kompetensbrist på många områden. Samtidigt sitter många erfarna kandidater på bra jobb med goda anställningsvillkor. Om rätt erbjudande dyker upp från annat håll kan dock många kandidater vara beredda att röra på sig. Därför är det viktigt med rätt headhunting, search och annonsering. Allt för att lyfta fram just ert företags fördelar gentemot befintlig arbetsplats och marknaden i stort för att sticka ut vid rekrytering industri.

  Självklart är lönen ofta avgörande, men det finns även andra faktorer som kan spela in. Exempelvis högre befattningar med större inflytande över verksamheten, tydlig utvecklingsplan, varierande arbetsuppgifter, större företag med etablerade kunder, arbeten i storstadsmiljö eller närmare hemorten, med mera. Genom att anlita ett rekryteringsföretag med erfarenhet och kompetens inom industri behöver ni inte själva sondera terrängen efter ny talang eller förmåga. Det är en av många anledningar till att allt fler företag väljer att ta in extern kompetens vid rekrytering inom industri. Samtidigt som ni kan fokusera på att utveckla och förädla den befintliga verksamheten.

  Vad har ni för tips inför intervju?

  Intervjuer kommer att ske löpande under er process, oavsett om ni väljer att hantera allting själva eller anlitar ett rekryteringsföretag som Jobway för er rekrytering industri. För att förberedda våra kunder har Jobway ett par tips man kan tänka på inför intervjun med kandidater. Se punkterna nedan:

  • Förmedla en tydlig och genomtänkt rollbeskrivning
  • Lägg fokus på kandidaten
  • Våga sälja in företaget
  • Undvik ja/nej frågor
  • Berätta verkligheten

  Vill ni läsa mer utförligt om dessa punkter och vad specifikt ni ska tänka på, klicka här.

  Vad har ni för tips när man ska påbörja en rekrytering industri?

  Hur rekryterar man personal egentligen? Den frågan är vanligare än vad man tror då man som ett mindre bolag kanske inte rekryterar kontinuerligt. Att rekrytera rätt person på rätt plats är inte det enklaste. Visionen av att en rekryteringsprocess ska bli enkel och smidig har många, tyvärr blir inte alltid fallet så. För en lyckad rekrytering krävs det att du som beslutsfattare är:

  • Förberedd
  • Anpassningsbar
  • Förstår vikten av att avsätta tid.
  • Ha ett gott tålamod under hela processen (annars kan det bli kostsamt att behöva starta om processen igen..)

  Vill du läsa mer om Jobways 5 konkreta tips, klicka här.

  Vad våra kunder säger:

  Vår goda branschförståelse av rekrytering inom industri gör oss till en trygg och pålitlig rekryteringspartner.

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat rekryteringsföretag sedan 2007

  Kandidater

  Kandidater

  Stort och aktuellt nätverk av kompetenta kandidater

  Garantier

  Garantier

  Generösa & trygga kundgarantier

  Värdebaserat

  Värdebaserat

  Ersättning sker när Jobway levererat värde

  Behöver du hjälp med rekrytering?

  Få offert