Rekrytering Hiss

Slutförda rekryteringar:

Rekrytering Hiss

Rekrytering inom hiss, som såväl rulltrappsbranschen, är oftast svårorienterad vilket kräver specifika arbetssätt för att snabbare träffa kandidater med erfarenhet och kvalité. Kandidatmarknaden är liten vilket ställer krav på det anlitade rekryteringsföretaget att tekniskt förstå behovet samt applicera rätt tillvägagångssätt för att komma närmare kandidaterna.

Genom nätverk, search och headhunting hittar Jobway kompetenta kandidater inom hissbranschen till er arbetsplats. Oavsett om ni fokuserar på service/installation inom passagerar-, bygghissar eller rulltrappor har Jobway erfarenheten och nätverket att presentera behöriga tekniker/montörer och ledande funktioner med arbetslivserfarenhet. Du som arbetsgivare behåller ansvaret över intervju, beslutsfattande och avtalsskrivning med kandidaten.

Då vi bland annat tillsatt nedanstående tjänster inom hissbranschen har vi ett upparbetat nätverk av exempelvis:

 • Hisstekniker
 • Hissmontör
 • Hissombyggare
 • Rulltrappstekniker
 • Fälttekniker
 • Teknisk support
 • Arbetsledare
 • Projektledare
 • Teknisk specialist

Vill du veta vilka företag vi hjälpt att rekrytera inom hissbranschen? Klicka här!

Behov av rekrytering inom hissar?

Kontakta oss redan idag så hjälper vi!


  Vanliga frågor om rekrytering hiss

  Vi hjälper er med Rekrytering Hiss

  Rekrytering Hiss kan vara tidskrävande. Behöver ert företag rekrytera nya tekniker eller montörer? Vi på Jobway är ett rekryteringsföretag för hissbranschen i alla lägen, oavsett om det gäller er service-, installation- eller utvecklingsavdelning. Våra rekryteringskonsulter är experter på rekrytering inom hissbranschen, med över 15 års erfarenhet i branschen. Oavsett om ni ska rekrytera tekniker för fast anställning eller kortare uppdrag, är vi rätt rekryteringspartner för uppdraget. Alltid med branschspecifik kompetens, för att hitta de bästa kandidaterna på marknaden framför era konkurrenter.

  Varför anlita proffs på Rekrytering Hiss?

  För att lyckas med rekrytering krävs erfarenhet & djupgående kunskap om branschens specifika behov och krav. Jobway som är specialiserade på hissbranschen har förståelsen och erfarneheten om vilka kompetenser och egenskaper som är viktiga för relaterade positioner inom branschen och vad de vanligaste kraven är. Med ett gediget och omfattande nätverk av kandidater kan Jobway hjälpa er att hitta kvalificerade personer som kanske inte aktivt söker jobb men som är öppna för nya möjligheter.

  Ytterligare en fördel varför man ska anlita proffs vid Rekrytering Hiss är att självgående och erfarna kandidater inom hissbranschen söker sig aktivt till oss. Det innebär att vi hela tiden är i kontakt och har kvalificerade kandidater som är redo för nästa karriärutmaning. Vi kvalitetssäkrar alla kandidater, oberoende av om det handlar om kandidat med mångårig erfarenhet i ledande position, teknisk kunskap – eller juniora talanger. Allt genom noggrann research, headhunting och annonsering.

  Varför ska man anlita Jobway vid Rekrytering Hiss?

  Jobway skiljer sig från andra när det kommer till Rekrytering Hiss. Genom vår goda & djupa kännedom inom branschen kombinerat med en omfattande branscherfarenhet av tillsättning av olika roller, se våra tillsatta tjänster inom hiss- & rulltrappsbranschen. Vi förstår den dynamiska arbetsmarknad och har ett brett nätverk av kvalificerade kandidater vilket ökar chansen till att rekryteringen blir lyckosam.

  När hör rekryterare av sig under processen?

  ”När ringer rekryteraren och presenterar första kandidaten” är självklart en vanlig fråga som bevisar att man ser fram emot en rekryteringsprocess. Tidsramen av en rekrytering inom säkerhet varierar beroende på kundens specifika behov och marknadens dynamik. Vi strävar alltid efter att vara så effektiva som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten. Vi har alltid en intern målbild att presentera första kandidaten inom två veckor och löpande kontakt över vilket resultat kartläggningen ger oss.

  Vilka yrken inom Rekrytering Hiss rekryterar Jobway?

  Rekrytering sker löpande av självgående och erfarna tekniker – inom service, underhåll, installation och ombyggnation. Vilket har givit det breda nätverken och kontakten av kandidater från tidigare uppdrag inom rekrytering Hiss. Även roller såsom specialister, arbetsledare & projektledare har blivit lyckosamma rekryteringar till våra kunder. Varje uppdrag är unikt där vi anpassar modellen för att möta våra kunders önskemål och behov, utan att tumma på kvalitén.

  Vad bör man tänka på för att rekrytera rätt kandidat?

  Rekrytering Hiss kan vara svårt, eftersom det råder kompetensbrist på många områden. Samtidigt sitter många erfarna kandidater på bra jobb med goda anställningsvillkor. Om rätt erbjudande dyker upp från annat håll kan dock många kandidater vara beredda att röra på sig. Därför är det viktigt med rätt headhunting, search och annonsering. Allt för att lyfta fram just ert företags fördelar gentemot befintlig arbetsplats och marknaden i stort för att sticka ut vid Rekrytering Hiss

  Självklart är lönen ofta avgörande, men det finns även andra faktorer som kan spela in. Exempelvis högre befattningar med större inflytande över verksamheten, tydlig utvecklingsplan, varierande arbetsuppgifter, större företag med etablerade kunder, arbeten i storstadsmiljö eller närmare hemorten, med mera. Genom att anlita ett rekryteringsföretag med erfarenhet av Rekrytering Hiss behöver ni inte själva sondera terrängen efter ny talang eller förmåga. Det är en av många anledningar till att allt fler företag väljer att ta in extern kompetens vid rekrytering Hiss. Ni kan fortsätta fokusera på att utveckla och förädla den befintliga verksamheten undertiden Jobway gallrar marknaden til

  Vad har ni för tips inför intervju vid Rekrytering Hiss?

  Intervjuer kommer att ske löpande under er process, oavsett om ni väljer att hantera allting själva eller anlitar ett rekryteringsföretag som Jobway för er rekrytering Hiss. För att förberedda våra kunder har Jobway ett par tips man kan tänka på inför intervjun med kandidater. Se punkterna nedan:

  • Förmedla en tydlig och genomtänkt rollbeskrivning
  • Lägg fokus på kandidaten
  • Våga sälja in företaget
  • Undvik ja/nej frågor
  • Berätta verkligheten

  Vill ni läsa mer utförligt om dessa punkter och vad specifikt ni ska tänka på vid er rekrytering Hiss, klicka här.

  Vad har ni för tips när man ska påbörja en Rekrytering Hiss?

  Hur rekryterar man personal egentligen? Den frågan är vanligare än vad man tror då man som ett mindre bolag kanske inte rekryterar kontinuerligt. Att rekrytera rätt person på rätt plats är inte det enklaste. Visionen av att en rekrytering Hiss ska bli enkel och smidig har många, tyvärr blir inte alltid fallet så. För en lyckad rekrytering krävs det att du som beslutsfattare är:

  • Förberedd
  • Anpassningsbar
  • Förstår vikten av att avsätta tid.
  • Ha ett gott tålamod under hela processen (annars kan det bli kostsamt att behöva starta om processen igen..)

  Vill du läsa mer om Jobways 5 konkreta tips, klicka här.

  Vad våra kunder säger:

  Vår goda branschförståelse inom Hissbranschen gör oss till en trygg och pålitlig rekryteringspartner.

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat rekryteringsföretag sedan 2007

  Kandidater

  Kandidater

  Stort och aktuellt nätverk av kompetenta kandidater

  Garantier

  Garantier

  Generösa & trygga kundgarantier

  Värdebaserat

  Värdebaserat

  Ersättning sker när Jobway levererat värde

  Behöver du hjälp med rekrytering?

  Få offert