Rekrytering av arkitekt

Slutförda rekryteringar:

Rekrytering av arkitekter

Genom nätverk, search och headhunting hittar Jobway kompetenta kandidater inom arkitektbranschen oavsett vart i Sverige ni är stationerade. Den del av en rekryteringsprocess som de flesta arbetsgivare anser är svårast och mest tidskrävande är den inledande delen – att komma i kontakt med kompetenta arkitekter som är öppna för nya karriärutmaningar. Från denna utgångspunkt har Jobway blivit en ledande aktör inom just den inledande delen av rekryteringsprocessen. När du anlitar Jobway får du träffa tre arkitekter som stämmer överens på arbetsbeskrivningen och som är intresserade av det aktuella arbetet.

Då vi bland annat tillsatt nedanstående tjänster har vi ett upparbetat nätverk.

 • Uppdragsansvarig arkitekt
 • Handläggande arkitekt
 • Medverkande arkitekt
 • Inredningsarkitekt
 • Byggnadsingenjör
 • Projektledare

Jobway är en specialiserad rekryteringsaktör för arkitekter som löpande löser rekryteringsuppdrag till små och stora företag över hela landet.

Vill du veta vilka företag vi hjälpt att rekrytera arkitekter? Klicka här!

Vi hjälper er att rekrytera rätt arkitekt

Vi hjälper er att rekrytera rätt arkitekt

Behöver ert företag rekrytera nya arkitekter? Det är en utmanande process, som med fördel lämnas över till våra erfarna rekryteringskonsulter. Vi har lång erfarenhet av att rekrytera arkitekter till företag över hela landet. Det gäller fasta anställningar, såväl som rekrytering av arkitekter för enskilda uppdrag. Arkitekter behöver ha allt från estetiska och tekniska kvalifikationer, till ekonomisk och juridisk kompetens. Därför ser vi till att era nya kandidater både har hög utbildning och rätt erfarenhet för just ert företag.

Hur kan Jobway hjälpa till med rekrytering av arkitekter? 

Genom att anlita oss på Jobway tar ni del av vårt breda nätverk. Vi når ut till såväl yrkesverksamma arkitekter som talanger från de främsta utbildningarna. Sedan många år tillbaka förser vi företag över hela landet med specialiserade arkitekter inom olika arbetsområden. Det handlar om allt från byggnadsarkitekter till planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Oavsett tjänst håller vi samma höga standard för att kunna rekrytera rätt arkitekt för just er verksamhet.

Vår rekryteringsprocess gentemot kvalificerade arkitekter innehåller fördjupad headhunting, search och annonsering. Vi är experter på den inledande delen av rekryteringen, där vi ringar in ett stort antal kandidater. På så vis hittar vi arkitekter med rätt kompetens, som är redo att ta sig an nya utmaningar i karriären. Vi vänder oss till både etablerade arkitekter och nyexaminerade talanger, så att ingen potentiell kompetens går förlorad på vägen. Tack vare vårt breda kontaktnät söker även många arkitekter sig aktivt till oss. På så vis har vi alltid kontakt med arkitekter som väntar på nästa steg i karriären. Om ni behöver hjälp med kravprofilen är vi med att formulera era behov här och nu, så väl som för framtiden. 

Varför anlita rekryteringsföretag för att rekrytera arkitekter?  

Att rekrytera arkitekter är krävande eftersom tjänsterna ofta är mycket specialiserade. Mängder av kandidater kan vara aktuella, vilket ställer höga krav på rekryteringen av arkitekter. Rekryteringsprocessen innehåller omfattande research och kontaktsökande, som är kostsamt och tidsödande. Därför är det många gånger en investering att ta hjälp utifrån. Genom att lämna över rekryteringens första skede i våra händer sparar ni in dyrbara resurser, som istället kan läggas på er kärnverksamhet.

Med vårt utifrånperspektiv som rekryteringsföretag för arkitekter kan vi inte bara nå fler kandidater, utan också matcha högsta möjliga kompetens med rätt tjänst. Ni behöver bara genomföra slutgiltiga intervjuer, innan ni tar rätt beslut för anställning. Vi kvalitetssäkrar varje enskild kandidat, så att de matchar er specifika kravprofil i alla lägen. Våra rekryteringskonsulter har branschspecifik kompetens och följer med alla trender och förändringar på arbetsmarknaden för arkitekter.

Ute efter lediga jobb? Se våra lediga jobb för arkitekter.

Behov av rekrytering?

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig!


  Vad våra kunder säger:

  Vår goda branschförståelse inom arkitektur gör oss till en trygg och pålitlig rekryteringspartner.

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat rekryteringsföretag sedan 2007

  Kandidater

  Kandidater

  Stort och aktuellt nätverk av kompetenta kandidater

  Garantier

  Garantier

  Generösa & trygga kundgarantier

  Värdebaserat

  Värdebaserat

  Ersättning sker när Jobway levererat värde

  Behöver du hjälp med rekrytering?

  Få offert