5 Tips Till Rekrytering

5 tips till dig som ska rekrytera

Att rekrytera rätt person på rätt plats är inte det enklaste. Visionen av att en rekryteringsprocess ska bli enkel och smidig har många, tyvärr blir inte alltid fallet så. För en lyckad rekrytering krävs det att du som beslutsfattare är förberedd, anpassningsbar och förstår vikten av att avsätta tid. Ha ett gott tålamod under hela processen, annars kan det bli kostsamt att behöva starta om processen igen. Nedan listan Jobway 5 konkreta tips för att lyckas med din rekrytering.

 

1. Förberedd en tydlig och genomtänkt kravprofil

Kravprofilen är ett viktigt och betydande underlag för att lyckas med din rekrytering. Hur ser företaget ut idag? Vad är visionen? Vad innefattar arbetsrollen? Vilka kvalifikationer krävs för att kunna klara uppdraget? Vilka personliga egenskaper är viktigast? Genomför det detta förberedande arbete innan ni startar processen för a minimera risken för omrekrytering.

 

2. Utse en ansvarig med rutiner

Oavsett om ni har en mindre, mellanstor eller stor verksamhet bör ni utse en huvudansvarig för rekryteringen. Det handlar inte enbart om att man ska stå som kontaktperson i annonsen utan kräver en person som kan ge rekryteringen energi och kraft för att ta processen hela vägen i mål. Vanligt förekommande är att andra projekt kommer i vägen och rekryteringen blir nedprioriterad. Låt det inte hända, avsätt tid varje vecka för att hantera processen.

 

3. Ta hand om kandidaterna

Ni kommer att komma i kontakt med kandidater över mejl, telefon och på självaste intervjusdagen. Återkoppling är något som alla värdesätter men prioriteras alltför ofta bort. Ge de aktuella kandidaterna löpande uppdatering hur processen går. Ryktet sprids snabbt, kandidaterna kommer ihåg hur man har blivit behandlad.

 

4. Genomför en second-opinion

Ni har träffat ett antal kandidater som ni vill gå vidare med, kul! Du har fått en god bild av kandidaterna. Tips är att genomföra en second-opinion, dvs att kandidaten får träffa någon annan på företaget. Det kan vara en person som har en liknande roll på företaget, som mer detaljerat kan förklara hur den vardagen ser ut. Framför allt kommer du som ansvarig och denna person kunna resonera om styrkor- och möjligheter med kandidaten.

 

5. Introduktion

Grattis! Du har anställt en ny medarbetare. Alla positiva ord du berättat om verksamheten och personalen ska nu värderas av kandidaten. En bra och genomtänkt introduktion kan vara nyckeln till succé. Hur kommer det gå till? På vilket sätt ordnar ni detta? Förberedd kandidaten redan innan första dagen, på så sätt får ni en nyfiken medarbetare med energi och hoppfullhet inför sin start.

Behov av rekrytering?

Fyll i era uppgifter så kontaktar vi er inom kort.


  Vad våra kunder säger:

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat

  Resultatinriktat rekryteringsföretag sedan 2007

  Kandidater

  Kandidater

  Stort och aktuellt nätverk av kompetenta kandidater

  Garantier

  Garantier

  Generösa & trygga kundgarantier

  Värdebaserat

  Värdebaserat

  Ersättning sker när Jobway levererat värde

  Behöver du hjälp med rekrytering?

  Få offert