Rektor alt. biträdande rektor

Rektor alt. biträdande rektor

Götene

Götene kommun är den lilla kommunen med många möjligheter. Här finns en stor bredd i kompetensen och samtidigt en närhet som gör det enkelt att samarbeta över både organisatoriska och professionella gränser. Vi som arbetar i Götene kommun är till för dem som bor i, besöker och verkar i Götene kommun och all vår verksamhet syftar till att stödja deras behov. Grunden i vårt medarbetarskap är ansvar, etik, mod och ärlighet. Som medarbetare i Götene är du engagerad och delaktig och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar till initiativrikedom, kreativitet och ansvarstagande. Vi kan erbjuda meningsfulla och samhällsnyttiga arbeten. Inom Götene kommun vill vi på bästa sätt ta vara på din kompetens i arbetet. Sök tjänsten som

Rektor alt. biträdande rektor

Vår självklara utgångspunkt är att all personal på skolan skall arbeta utifrån elevens behov i fokus, där var och en ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och därigenom nå så långt som det är möjligt. Liljestensskolan är skolan där DU:

– äger kunskap

– känner glädje

– upplever gemenskap

Uppdraget

Till Liljestensskolan söker vi en rektor alternativt biträdande rektor som satsar långsiktigt och som utövar ett idéburet ledarskap med utgångspunkt i tillitsbaserad och relationell styrning och ledning. Du ska bygga goda och starka relationer med medarbetare, elever och deras vårdnadshavare. Uthållighet, framåtblick och utpräglad strategisk förmåga är viktiga egenskaper vi söker hos dig. Du har fokus på måluppfyllelse och varje elevs rättighet och möjlighet att utvecklas i enlighet med gällande styrdokument inom givna ekonomiska ramar. Du har också en god kunskap om och erfarenhet av det främjande och förebyggande elevhälsoarbetets avgörande betydelse för skolans förmåga att lyckas med sitt uppdrag. Du tar stort ansvar, egna initiativ och fattar beslut. Du är bra på att samarbeta samt besitter hög social kompetens.

Skolan leds idag av två rektorer som samverkar i ett team. Du behöver därför vara intresserad av att arbeta i ett mycket tätt samarbete med din kollega.

Som rektor för skolan har du helhetsansvar för kvalitets- och skolutveckling, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Ansvar och arbetsuppgifter fördelas beroende på om anställningen blir en rektors- eller biträdande rektorstjänst.

I Götene kommun kan du förvänta dig ett gott stöd från sektorledningen och de centrala stödfunktioner som finns i form av bland annat barn- och elevhälsa. Som rektor ingår du i sektorns chefsgrupp där du kontinuerligt möter kollegor och där vi tillsammans bygger den utbildningsanda som vi vill ska prägla vårt arbete inom barn- och utbildningssektorn.

För att vara en framgångsrik ledare krävs att du:

– är emotionellt stabil och klarar att agera professionellt under press när det uppstår

– är driven och initiativrik

– är kommunikativ och lösningsfokuserad

– är lyhörd och socialt skicklig

– är ansvarsfull och organiserad

– är nyfiken och utvecklingsinriktad

– är flexibel

– ser möjligheter

Kvalifikationer

Du har en pedagogisk högskoleexamen. Önskvärt är erfarenhet av arbete i grundskolan som pedagog eller ledare. Vi ser gärna att du har rektorserfarenhet, men vi söker främst rätt person vilket gör att din personlighet är minst lika viktig. Du tror på ett inkluderande förhållningssätt där elevens olika förutsättningar och behov är grunden för skolans organisation och arbete. Du har viljan och förmågan att utveckla och utvecklas.

Du är väl förankrad i styrdokument, lagar och andra riktlinjer som styr skolans verksamhet. Du är noggrann och har vana att även arbeta administrativt. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad. Tillträde enligt överenskommelse.

Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande så sök redan idag. Välkommen med din ansökan!

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert