Specialpedagog

Specialpedagog

Sölvesborg

Barn- och utbildningsförvaltningen har helhetsansvaret för förskola, skola och gymnasieskola. Totalt är vi cirka 550 medarbetare som tillsammans arbetar med utbildning och utveckling för åldersgruppen 1-19 år. Vårt arbetssätt präglas av höga och positiva förväntningar på att människor växer i mötet med andra människor. Centrala barn- och elevhälsan. Efter att vår medarbetare fått en rektorstjänst söker vi nu en

Specialpedagog

Centrala barn- och elevhälsan är en tvärprofessionell förvaltningsövergripande utvecklingsenhet.

Barn och elevhälsans uppdrag är att tillsammans med förvaltning, rektor, specialpedagog, pedagoger och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Det görs genom att bidra med spetskompetenser om barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbetsuppgifter

Som specialpedagog hos oss arbetar du mot alla kommunens grundskolor, fritidshem och anpassad grundskola.

I Sölvesborg har vi under de senaste åren arbetat för att vända det åtgärdande arbetet mot mer främjande och förebyggande där tillgängliga lärmiljöer, tidiga insatser, läsa- skriva- räknagarantin, ökad närvaro och mående står i fokus.

I tjänsten ingår uppdrag som läs- och skrivutvecklare tidiga åldrar, hörselansvarig samt rollen som specialpedagog i mottagningsenheten för anpassad grundskola/gymnasium.

I uppdraget ingår även att:

• Hålla i utbildningsinsatser, nätverk, pedagogiska caféer.

• Handledning, konsultation och observation.

• Stöd till skolan och till viss del genomföra läs och skrivutredningar.

• Stöd till verksamheterna gällande elever med NPF problematik.

Semestertjänst.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lätt för att bygga relationer och skapa bra samverkan med lärare, specialpedagoger, rektorer samt andra lokala och externa professioner. Du är en god lyssnare och har lätt för att ta in andras perspektiv i samtal. Du har god erfarenhet av skolans styrdokument, elevhälsoarbete, elevers läs- och skrivutveckling, att handleda pedagoger samt att observera i klassrum. Du är självgående, innovativ och lösningsfokuserad i svåra situationer. Du samverkar gärna med andra, men är även bekväm och trivs med självständigt arbete som du utformar och ansvarar för.

Utbildningsbakgrund

Grundskollärare 1-7 sv/so alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.

Specialpedagogisk påbyggnadsexamen.

Meriterande är erfarenhet av Npf samt anpassad grundskola (särskola).

B-körkort krävs.

ÖVRIGT

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Det innebär att vi kan komma att kalla till intervju innan ansökningstiden gått ut.

I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert