Förskolerektor

Förskolerektor

Västervik

I Västerviks kommun värnar vi om varje medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Hos oss ska alla gå till jobbet med en positiv känsla.

I kommunen arbetar vi bland annat med pedagogik, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla. Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag. Vill du ha ett jobb där din insats är betydelsefull för andra människor? Sök då tjänsten som

Förskolerektor

Vi söker dig som är genuint intresserad av barns lärande och utveckling som drivs av att skapa en förskola enligt vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen: KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära – rätt att lyckas. Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision.

Förskolorna i Västerviks kommun är inne i ett spännande utvecklingsarbete som innebär att vi i större utsträckning utgår från barnens perspektiv. Kärnan i vårt arbete är att skapa en verksamhet där allting är möjligt. En verksamhet där barn och vuxna växer, lär sig tillsammans och av varandra.

Om du är nyfiken på vad förskolorna Björken och Tallen kan bli, är du rätt person för denna rektorstjänst. Varmt välkommen till ett sammanhang där det är högt i tak i rektorsgruppen och där det finns gott om stöd för att lyckas med läroplanens viktiga uppdrag!

Arbetsuppgifter

Som pedagogisk ledare och rektor för förskolepersonal har du det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med nationella styrdokument och kommunala målsättningar. Du ansvarar för förskolorna Björken och Tallen samt våra dagbarnvårdare i Västerviks stad.

Du kommer att arbeta för verksamhetens utveckling, arbetsmiljö och de processer som hör därtill. Du har ansvar för dina verksamheters personal och ekonomi. Utöver personalledning ingår kontakter med bland annat andra förvaltningar inom kommunen, myndigheter samt med barn och vårdnadshavare.

Som rektor ansvarar du för förskolans kvalitet genom att systematiskt och kontinuerligt planera, utvärdera och förbättra verksamheten. En viktig del i ditt uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare fortsätta det pågående utvecklingsarbetet runt pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt på. Detta innebär även att hålla i utvecklingen av en undervisning på vetenskaplig grund med litteraturläsning och regelbunden reflektion. Där utgår ni ifrån en helhetssyn där barnens bästa alltid står i fokus. Tillsammans med dina medarbetare skapar ni samsyn runt läroplansuppdraget och verkar för en genuin “Vi” känsla på arbetsplatsen.

Du kommer ha ett nära samarbete med din rektorskollega i teamet där ni leder förändringsprocesser tillsammans. Vi erbjuder dig ett stimulerande och utmanande uppdrag där du tillsammans med personalen utvecklar hög kvalitet i verksamheten, en god lärandemiljö och verkar aktivt för en öppen och levande kontakt med barn, vårdnadshavare och omvärld.

Din kompetens

Du har en relevant högskoleexamen med pedagogisk inriktning mot förskola eller grundskola. Du har också flerårig, dokumenterad erfarenhet av arbete inom förskola eller grundskola. Du har tidigare arbetslivserfarenhet inom arbetsledning där personal- samt arbetsmiljöansvar har ingått, gärna inom pedagogisk verksamhet.

Du är en engagerad ledare som kan inspirera och entusiasmera dina medarbetare i arbetet mot att nå uppsatta mål i den pedagogiska verksamheten. Som ledare i vår organisation ser vi att du är en trygg, närvarande och stabil person med ett tydligt ledarskap. Du har en god pedagogisk insikt och lätt för att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv och utifrån din strategiska förmåga hitta lösningar och skapa utveckling.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert