Specialpedagog

Specialpedagog

Uddevalla

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 57 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle – för alla invånare. Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet! Välkommen till Källdalsskolan

Är du en engagerad och driven specialpedagog som är nyfiken på nya utmaningar tillsammans med engagerade pedagoger och härliga barn? Då är du välkommen till oss på Källdalsskolan. Sök tjänsten som

Specialpedagog

Källdalsskolan är en nybyggd F-6 skola belägen i de västra delarna av Uddevalla. Skolan togs i bruk ht 2020. Vi är bortskämda med fina och modena lokaler. Förutom att alla klassrum har egna grupprum, utmärker sig en fullskalig idrottshall, danssal, NO-sal, bildsal, egen sal för hemkunskap samt god It standard. På Källdalsskolan finns också en grundsärskoleenhet samt fritidsgård och filial till stadsbiblioteket.

Skolan är organiserad med två rektorer som TILLSAMMANS leder var sin organisatorisk enhet, F-3 och fritidshem respektive 4-6, tillsammans omfattar enheterna ca 430 elever, 60 personal och har fem fritidshemsavdelningar.

Vi tror att kunskapsutveckling grundar sig i tydliga mål, god lektionsstruktur och regelbunden återkoppling på elevernas arbete. Tillsammans arbetar vi för att nå en god måluppfyllelse och att skapa en lustfylld, stimulerande och tillgänglig lärmiljö för alla våra elever. För oss är det viktigt att både elever och vuxna känner glädje och trygghet när de kommer till skolan. Det vill vi skapa genom positiva förväntningar, forum att mötas och en arbetsmiljö där vi trivs!

En del i elevhälsoteamet

Vi söker nu dig som vill bidra med specialpedagogisk kompetens i ett väl fungerande elevhälsoteam. Du är en person som tycker om att samarbeta men som också kan utmana vårt sätt att tänka kring barns behov och pedagogiska metoder! Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd.. Vi förutsätter att du är utbildad specialpedagog och har erfarenhet av arbete i grundskolan.

I elevhälsoteamet kommer du vara drivande i frågor som rör kunskapsuppföljningar, utredningar och stödinsatser och du är systematisk och självständig i ditt sätt att planera och följa upp. Du fungerar också som ett viktigt stöd i lärarnas arbete genom t ex handledning och observationer.

Du samarbetar nära skolans speciallärare och har den övergripande blicken tillsammans med rektorerna.

En del av utvecklingsarbetet

Som specialpedagog kommer du att arbeta nära skolans två rektorer och du är, tillsammans med förstelärarna, delaktig i vårt utvecklingsarbete.

Våra fokusområden på skolan är goda lärmiljöer, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt samt pedagogiskt ledarskap. Ett annat utvecklingsområde är att följa upp och analysera elevernas kunskaper som grund för utveckling av undervisningen. Vi vill att du bidrar med din specialpedagogiska kompetens i våra förbättringsprocesser och att du tycker det är spännande att planera och leda pedagogernas lärande framåt.

En del av organisationen

Som specialpedagog på Källdalsskolan har du rektor som närmaste chef. Du är en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med rektorer, kurator, skolsköterska, speciallärare. Vi samarbetar med närliggande förskolor och skolor. Det handlar både om att skapa samsyn i elevhälsofrågor men också om att skapa trygga övergångar och att stötta varandra i elevärenden. I Uddevalla kommun är det viktigt med likvärdighet mellan skolorna och därför kommer vissa mötes forum och kompetensutvecklingsdagar ligga centralt för kommunens specialpedagoger och övrig kompetens i elevhälsan.

En del av gänget

Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Som specialpedagog på Källdalsskolan behöver du ha en god social kompetens. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du gillar utmaningar och att kunna göra skillnad för den enskilda eleven.

Du är in lyssnande, trygg och duktig på att skapa förtroendefulla relationer med såväl elever, vårdnadshavare som pedagoger. För oss är det viktigt att du är självständig och driven och vågar stå på dig när det behövs.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert