Rektor

Rektor

Lerum

En av våra kollegor kommer att sluta för att arbeta närmare sin bostad. Vi har därför möjlighet att erbjuda en spännande rektorstjänst för de senare åren, på Ljungviksskolan, en F-9 skola i Gråbo.

Hos oss möts du av ett öppet, prestigelöst, stödjande, utmanande och modigt arbetsklimat där olikheter och kompetenser tas till vara.

Du blir en del av en mycket kompetent rektorsgrupp inom förskola och grundskola, där du kommer ingå i ett väl utvecklat kollegialt lärande. Rektorerna i Lerum har tillsammans skapat en delakultur som vi är mycket stolta över. Här utmanar, stöttar och lär vi av varandra och vi håller oss hela tiden uppdaterade utifrån en vetenskaplig grund och vår beprövade erfarenhet. Sök tjänsten som

Rektor

Som rektor i Lerums kommun har du stort mandat och ansvar för att leda och organisera din skola tillsammans med din kollega. Elevhälsan är organiserad under rektor ute på varje skolenhet vilket ger möjligheter till ett kvalitativt elevhälsoarbete.

Tillsammans med övriga rektorer skapar du en hög kvalitet i utbildningen på din skola och för alla barn i Lerums kommun. Du driver utvecklingen framåt, och inspirerar dina medarbetare att bidra och vara medledare i det arbetet.

Arbetsuppgifter

Som rektor för en skolenhet i Lerums kommun har du verksamhets,- personal- och ekonomiansvar. Du förväntas arbeta i nära samverkan med din kollega i ledarteamet. Tillsammans har ni ansvar för skolans gemensamma systematiska kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete, organisation och budget.

I Lerum arbetar rektorerna aktivt för att motivera, stimulera och utveckla sina skolor genom att skapa värde i utbildningen, koppla undervisningens innehåll till större helheter och skapa tydliga sammanhang i lärandet.

Du tar ansvar för hela ditt uppdrag i en tillitsstyrd, decentraliserad verksamhet. Du leder med framgång i en dynamisk föränderlig värld och du är trygg i att fatta beslut. Du leder din skola med genomarbetade strukturer och du skapar goda sammanhang för elever, medarbetare och vårdnadshavare.

Du ansvarar för att verksamheten utvecklas i enlighet med skollag, läroplan och övriga styrdokuments mål och intentioner. Du bedriver ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete som fokuserar på hur du kan skapa förutsättningar för medarbetarna att erbjuda barnen en skola av hög kvalitet.

Du deltar aktivt i Sektor Utbildnings gemensamma arbete och ingår i ledningsgruppen för rektorer.

Kvalifikationer

Som en av rektorerna i Lerums kommun förväntas du bidra till ett öppet, prestigelöst, stödjande, utmanande och modigt arbetsklimat där olikheter och kompetenser tas till vara.

Du ska ha en pedagogisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Rektorserfarenhet är önskvärt men annan relevant erfarenhet premieras också.

Som chef har du stort ansvar och inflytande. Ditt sätt att arbeta och leda har stor påverkan på de resultat vi når och det värde vi tillsammans skapar. Du ska ha en personlig lämplighet för uppdraget.

Vi kommer hantera ansökningarna löpande, varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT

Kommunens vision lyfter fram ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande vilket genomsyrar vårt arbete. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.

Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.

Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.

Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i t.ex. systeminloggning eller annan verifiering.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert