Rektor

Rektor

Kalmar

Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre – för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola årskurs 1-9. Sök tjänsten som

Rektor

I Kalmar kommun har alla barn och elever rätt att få de bästa förutsättningarna att nå sin absoluta förmåga. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga alla barns och elevers lust att lära sig och utmana varje individ att vilja utvecklas. Hos oss har rektorerna tillsammans med pedagogerna stor frihet att utforma arbetssätt som förbättrar elevernas resultat och barnens utveckling. Vill du ha en viktig roll för att driva utvecklingen på Djurängsskolan

Djurängsskolan ligger i ett naturskönt område strax norr om Kalmar innerstad. Det är blandad bebyggelse, med villor och flerfamiljshus. Djurängsskolans vision är “En trygg miljö för lärande”, tryggheten ska genomsyra hela skoldagen och alla moment som ingår i den. Vi strävar efter att hela enheten ska ha en gemensam pedagogisk grundsyn och vi för en fortlöpande diskussion om vad framtidens barn behöver ha med sig för att bli fullvärdiga samhällsmedlemmar. Vi arbetar aktivt med en språkstimulerande undervisning för att ge våra elever möjligheten att utveckla sina förmågor optimalt.

Arbetsuppgifter

Vill du göra karriär inom det pedagogiska området? Då kan denna rektorstjänst vara nästa steg i din utveckling.

Som rektor för Djurängsskolan har du fullt verksamhetsansvar för enheten. Det innebär att du leder den pedagogiska utvecklingen av skolan på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument. Du kommer arbeta i en starkt decentraliserad organisation med stort ansvar att med befintliga resurser utveckla verksamheten till ökad måluppfyllelse.

Du har också det fulla ansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö på enheten.

Vi arbetar i geografiskt indelade nätverk, där Djurängsskolan tillhör Funkabonätet tillsammans med Förskolan Djurängen, Förskolan Trollet, Förskolan Vimpeltorpet och Funkaboskolan.

Kvalifikationer

För att trivas i rollen som rektor tror vi att du har höga ambitioner och energi att driva utvecklingen på Djurängsskolan mot ökad måluppfyllelse. Du motiveras av att agera självständigt och är en stabil person som kan hantera vardagens krav. Genom ditt ledarskap motiverar och inspirerar du medarbetarna till att utvecklas i arbetet och du har förmåga att skapa delaktighet och samsyn gällande verksamheten. Som person är du förtroendeingivande och har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Erfarenhet av arbete som skolledare är meriterande men inget krav. Om du är ny i rektorsrollen erbjuder vi stöd via en erfaren mentor.

Vi utgår från att du har god pedagogisk insikt som du fått genom pedagogisk högskoleutbildning, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Om du gått rektorsprogrammet är det meriterande men inget krav.

Din pedagogiska insikt går också att härleda till din erfarenhet av arbete inom skolan. Du har en helhetssyn på lärande och omsorg för barn och elever 1-16 år. Du är väl insatt skolans styrdokument och du är dessutom skicklig på att omsätta detta i praktiken. Du förstår och kan verka i en politiskt styrd organisation.

Vi erbjuder dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Alla chefer i Kalmar kommun erbjuds chefsutbildningar och förväntas delta i denna kompetensutveckling vid första bästa tillfälle. Du kommer ingå i en nätverksgrupp tillsammans med ytterligare tre rektorer. Du kommer även kontinuerligt samverka med kommunens övriga skolledare.

ÖVRIGT

För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert