Rektor

Rektor

Burlöv

Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.

Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv? Sök tjänsten som

Rektor

Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.

Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.

Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.

Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.

Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.

Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.

Arbetsuppgifter

Dalslundskolan 4-6 har idag ca 280 elever och i uppdraget ingår ansvar för ca 25 medarbetare. Skolans fortsatta utveckling tar avstamp i den vetenskapliga grunden, för att lärmiljön och undervisningen ska vara utvecklande för alla våra elever. Tillsammans med alla medarbetare skapar ni en skola som tar eleverna till nästa nivå.

Verksamheten bedrivs i gemensamma lokaler med Dalslundskolan 7-9 vilket förutsätter ett nära samarbete med rektor för åk 7-9.

I tjänsten som rektor för Dalslundskolan 4-6 kommer du leda den dagliga verksamheten på skolan. I uppdraget ingår medarbetaransvar, ekonomiskt ansvar och verksamhetsansvar. Som stöd till rektor finns en del av en biträdande rektorstjänst med ansvar för fritidshem 4-6.

Du kommer att ingå i kommunens rektorsgrupp och vara direkt underställd biträdande förvaltningschef som har verksamhetsansvar för grundskolan.

Kvalifikationer

Vi söker en ledare med en grundsyn som innebär att alla elever kan lyckas.

Din samarbetsförmåga med skolans rektor, kollegorna i rektorsgruppen och förvaltningsledning är en nyckelfaktor för att lyckas med uppdraget.

För detta uppdrag är du modig, äkta och ärlig. Du är en god kommunikatör, bidrar till kollegors utveckling och ser andras perspektiv för att gemensamt bygga utbildningskvalitet i Burlövs kommun!

Du är van att arbeta med undervisningsutveckling och mot höga kvalitetsmål där elevernas utbildning och resultat är i fokus.

Du ser olika bakgrund och kulturer som något som berikar verksamheten.

Du behöver ha en pedagogisk grundutbildning och tidigare skolledarerfarenhet inom grundskola. Du förväntas ha ett stort engagemang för uppdraget att skapa framtidens skola. Vi ser gärna att du har genomgått den statliga rektorsutbildningen.

Låter det här som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert