Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

Stockholm

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Sök tjänsten som

Biståndshandläggare

Arbetsplatsbeskrivning

Bromma Stadsdelsförvaltning är en av stadens tretton stadsdelar. Bromma ligger nära Stockholms innerstad och vid Mälaren med dess vackra natur. Stadsdelen har ca 80 000 invånare. Förvaltningen sitter i aktivitetsbaserat kontor, nära Bromma flygplats, vid Bromma Blocks, med närhet till goda kommunikationer och affärer.

Avdelning Socialtjänst och fritid ansvarar för stadsdelens Individ- och familjeomsorg, fält, fritid och prevention samt myndighet och utförare inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för en sammanhållen socialtjänst.

Enheten för vuxna består av två arbetsgrupper, arbetsgruppen funktionsnedsättning och arbetsgruppen beroende och socialpsykiatri. En enhetschef leder hela enheten och arbetsgrupperna är uppdelade på två biträdande enhetschefer. Arbetsgruppen funktionsnedsättning består av en biträdande enhetschef, 13 biståndshandläggare varav 1 jobbar med kontaktsekreteraruppdrag samt 1 administrativ handläggare. Biståndshandläggarna är uppdelade i ett team med 4 handläggare som jobbar med inriktning mot barn och unga och ett team med 8 handläggare som jobbar med inriktning mot vuxna.

Arbetsbeskrivning

Som biståndshandläggare med inriktning mot vuxna är dina arbetsuppgifter att utreda ansökningar om stöd till personer mellan 21-65 år med funktionsnedsättning och fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Vårt uppdrag är att tillgodose behovet av insatser till våra brukare för att bidra till ett självständigt liv utifrån individens förutsättningar. Vi använder oss av utredningsmetoden DUR. Ditt arbete innebär många kontakter med olika samverkanspartners både internt och externt. Ett gott bemötande gentemot våra brukare och samarbetspartners är en självklarhet för oss. Under 2023 kommer enheten att fokusera på samsjuklighet, våld samt barnets perspektiv och vi inom gruppen funktionsnedsättning kommer att fortsätta att vidareutveckla vårt samarbete med vår utförarverksamhet.

Kvalifikationer

Du har socionomexamen, erfarenhet av myndighetsutövning och tidigare arbetat som biståndshandläggare inom funktionsnedsättning.

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en problemlösande analysförmåga, du arbetar bra med komplexa frågor. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.

Eftersom arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Som medarbetare hos oss kan vi erbjuda dig:

• Extern handledning med arbetsgruppen

• Möjlighet till vidareutveckling genom utbildning

• Flextid och sommartid

• Subventionerad friskvård

• Möjlighet att semesterväxla

• En härlig arbetsgrupp med god sammanhållning

Intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert