Biträdande enhetschef

Biträdande enhetschef

Stockholm

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Sök tjänsten som

Biträdande enhetschef

Hägersten-Älvsjö är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. I dag är vi stadens näst största stadsdelsområde med ca 130 000 invånare. Stadsdelsförvaltningen erbjuder förskola och fritid, omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel. Vi är drygt 3000 medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa bra förutsättningar och service för de som bor i stadsdelsområdet.

Visst vill du vara med och bidra till en bra ungdomstid som är fylld av skyddsfaktorer. En viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete för barn och unga i Hägersten-Älvsjö. Är du en person med engagemang, nytänkande och ett genuint intresse för målgruppen? Då erbjuder vi dig ett givande uppdrag som biträdande enhetschef på enheten Ung fritid.

Uppdraget som biträdande enhetschef

Som biträdande enhetschef leder och fördelar du arbetet i verksamheter med olika inriktning, men åldersmässigt gemensam målgrupp. Du svarar för fältverksamhet, med åtta fältassistenter, kuratorsverksamhet på ungdomsmottagningen, fyra kuratorer och en receptionist samt mötesplatser för unga där fritidsledare erbjuder öppen, riktad och ibland platsobunden verksamhet.

Tillsammans med enhetschef, biträdande enhetschef (för parklek och fritid för unga inom funk) och dina medarbetare driver du verksamheten utifrån gällande lagar och styrdokument.

I arbetsuppgifterna ingår att bibehålla och utveckla enhetens kvalité.

Som biträdande enhetschef samverkar du med din enhetschef kring frågor kopplade till personal, arbetsmiljö och budget. Det kan bli aktuellt med fullt personal- och arbetsmiljöansvar i denna roll framöver då en övergripande utredning pågår i Stockholm stad.

Din kompetens och erfarenhet

Som chef och ledare inom Stockholms stad skapar du de bästa förutsättningarna för din personal att bidra, växa och utvecklas. Du kommunicerar tydligt och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och positiv förstärkning för att bidra till medarbetares utveckling och arbetsglädje. Du tar ansvar för din egen verksamhet samtidigt som du ser till helheten. För att lyckas i uppdraget behöver du samverka med övriga på förvaltningen och med externa aktörer. Du arbetar mot verksamhetens mål och skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande. Du främjar även nytänkande och visar öppenhet och nyfikenhet för andras perspektiv.

Vi söker dig som har:

• socionomexamen

• erfarenhet av arbetsledande arbete

• erfarenhet av att arbeta som eller med fältassistenter eller från fältverksamhet, fritid/ungdomsverksamhet och UM

• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:

• dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef

• erfarenhet av att arbeta enligt stadens ledarskapsmodell full range leadership

• arbetat i fält, fritid och ungdomsmottagning

• arbetat i en politiskt styrd organisation.

Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser och lämplighet samt motivation och engagemang för tjänsten.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert