Användarvillkor

Dessa användarvillkor (”Avtalet”) gäller mellan Jobway (556726-9518) och dig som registrerat ditt CV och/-eller användarprofil.

När du registrerat din profil är du registrerad som kandidat hos Jobway och Jobway kommer att tillhandahålla tjänster till dig i syfte att ge dig möjlighet att söka och hitta arbete. Du kommer även erbjudas möjlighet till uppsökande kontakt via någon av Jobway rekryterare, s.k. headhunting. Du bekräftar och accepterar frivilligt och uttryckligen att din användning av webbplatsen sker under ditt eget ansvar.

Du är ansvarig för att göra alla arrangemang som behövs för att du ska få åtkomst till webbplatsen.

Genom att godkänna Avtalet i samband med din registrering försäkrar du att du läst igenom och godkänt Avtalet. Du när kan som helst återkalla ditt samtycke genom att mejla till info@jobway.se alternativt posta till Jobway AB (556726-9518), Linnégatan 14, 114 47, Stockholm.

Information om Jobways behandling av dina personuppgifter finns här.

Genom att registrera din intresseanmälan bekräftar du att samtliga uppgifter du lämnat om dig själv, inklusive uppgifterna i CV, är korrekta och aktuella.

När du nyttjar Jobways plattform ska du följa gällande lagar och regler samt Jobways anvisningar. Du ska också följa allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar och inte ladda upp material som kan vara kränkande, väcka förargelse, kan göra intrång i annans immateriella rättigheter, uppmanar till brott eller som kan anses stötande på annat sätt. Du får inte använda tjänsterna på sätt som orsakar olägenhet eller skada för Jobway eller annan.

Du är ensamt ansvarig för all information som du laddar upp och kommunicerar genom Jobway.

Du ansvarar för att uppgifter du lämnar i CV, personligt brev, intervjuer, under avstämningar eller på annat sätt till Jobway är korrekta och uppdaterade.

Emellanåt utför Jobway underhåll på och uppgraderingar av sina system, vilket kan resultera i avbrott eller förseningar.

Jobwy ansvarar inte under några omständigheter för följdskada eller indirekt skada såsom utebliven vinst, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av kandidatkontot. Avtalet gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därmed säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

Jobway har rätt att avsluta din användarprofil om

  • Du använt din kandidatprofil i strid mot Avtalet eller annars mot gällande lag eller föreskrift
  • det finns skälig anledning att befara att din kandidatprofil har missbrukats
  • om du inte tillhandahållit korrekt, fullständig och uppdaterad information

Avtalet ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess regler om lagval.

Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss om du har frågor eller funderingar om vår integritetspraxis. Du kan då skriva till oss på:

Jobway AB

Org nr: (556726-9518)

Linnégatan 14

114 47, Stockholm.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Få offert